Grasoogst vóór maïs bemesten vanaf februari

Vanaf 2021 mag u alleen maïs telen op zand- en lössgrond indien u het perceel heeft aangemeld bij RVO. Op deze verplicht gemelde percelen mag u vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. De uitgestelde uitrijdatum geldt alleen voor bouwland.

Teelt u voor de maïs nog gras? U mag de grassnede vanaf 16 februari bemesten.

Drijfmest uitrijden vanaf 15 maart

U bent verplicht om alle maïspercelen op zand- en lössgrond te melden bij RVO. Op deze percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib gebruiken indien het perceel bouwland is.

Grassnede bemesten vanaf 16 februari

Is het perceel waarop u maïs wilt gaan telen nog grasland en wilt u voor de maïs nog een snede gras winnen? Dan mag u het grasland vanaf 16 februari bemesten. U moet de bemesting dan wel voor het maaien en/of beweiden hebben uitgereden.

Grasoogst van groenbemester vanaf 16 februari

Heeft u vorig jaar na de hoofdteelt - van bijvoorbeeld maïs of aardappelen - gras als vanggewas/groenbemester ingezaaid? En u gaat dit jaar voor de maïs hiervan nog een grassnede oogsten/beweiden? Dan mag u dit ook vanaf 16 februari bemesten. U moet in deze situatie de bemesting voor het maaien/beweiden uitvoeren.

Vaste mest vanaf 1 februari

U mag, net als voorheen, vaste mest op zowel bouw- als grasland vanaf 1 februari uitrijden. Voor het uitrijden van vaste mest is de uitrijperiode niet aangepast.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Meer agroberichten

Nieuws
Goingconcernwaarde berekenen agrarisch bedrijf
Lees meer
Nieuws
Bemesten met sleepvoet? Let op deze aandachtspunten
Lees meer
Nieuws
Registratieplicht landbouwtrekkers op de openbare weg
Lees meer