Grasoogst vóór maïs bemesten vanaf februari

Teelt u voor de maïs nog gras? U mag de grassnede vanaf 16 februari bemesten. Lees meer in dit artikel.

Grasoogst vóór maïs bemesten vanaf februari

Vanaf 2021 mag u alleen maïs telen op zand- en lössgrond indien u het perceel heeft aangemeld bij RVO. Op deze verplicht gemelde percelen mag u vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. De uitgestelde uitrijdatum geldt alleen voor bouwland.

Teelt u voor de maïs nog gras? U mag de grassnede vanaf 16 februari bemesten.

Drijfmest uitrijden vanaf 15 maart

U bent verplicht om alle maïspercelen op zand- en lössgrond te melden bij RVO. Op deze percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib gebruiken indien het perceel bouwland is.

Grassnede bemesten vanaf 16 februari

Is het perceel waarop u maïs wilt gaan telen nog grasland en wilt u voor de maïs nog een snede gras winnen? Dan mag u het grasland vanaf 16 februari bemesten. U moet de bemesting dan wel voor het maaien en/of beweiden hebben uitgereden.

Grasoogst van groenbemester vanaf 16 februari

Heeft u vorig jaar na de hoofdteelt - van bijvoorbeeld maïs of aardappelen - gras als vanggewas/groenbemester ingezaaid? En u gaat dit jaar voor de maïs hiervan nog een grassnede oogsten/beweiden? Dan mag u dit ook vanaf 16 februari bemesten. U moet in deze situatie de bemesting voor het maaien/beweiden uitvoeren.

Vaste mest vanaf 1 februari

U mag, net als voorheen, vaste mest op zowel bouw- als grasland vanaf 1 februari uitrijden. Voor het uitrijden van vaste mest is de uitrijperiode niet aangepast.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.