Grasland: kies de juiste gewascode

Voor 2019 is de gewascode 336 voor grasland met een natuurfunctie niet meer te gebruiken. Voor deze gronden moet u nu de bestaande gewascode 331 of 265 gebruiken. Lees meer...

Grasland: kies de juiste gewascode

Voor 2019 is de gewascode 336 voor grasland met een natuurfunctie niet meer te gebruiken. Voor deze gronden moet u nu de bestaande gewascode 331 of 265 gebruiken.

In de Gecombineerde opgave moet u vervolgens aangeven dat het natuurterrein betreft. 

Gewascodes voor grasland

Voor grasland zijn voor 2019 vier gewascodes beschikbaar:

•          266 Tijdelijk grasland.

•          265 Blijvend grasland (opbrengst > 5 ton ds/ha).

•          331 Grasland natuurlijk, hoofdfunctie landbouw (opbrengst < 5 ton ds/ha).

•          332 Grasland natuurlijk, hoofdfunctie natuur.

Tijdelijk/blijvend grasland

U kiest de gewascode 266 voor grasland dat minder dan vijf jaar aaneengesloten grasland is. Voor blijvend grasland moet u de gewascode 331 of 265 gebruiken.

Droge stof opbrengst

De gewascodes 331 en 265 zijn bestemd voor blijvend grasland (tenminste vijf jaar grasland). Het onderscheid wordt gemaakt in de droge stof opbrengst per ha.

U kiest de gewascode 265 op een perceel met een (verwachte) droge stof opbrengst vanaf 5 ton per ha. Bij een lagere opbrengst moet u kiezen voor gewascode 331.

Het is een wens van het CBS om het verschil van opbrengst in kaart te brengen. Het heeft niets te maken met een eventuele natuurfunctie. Zowel gewascode 265 als 331 kunnen landbouwgrond of natuurterrein zijn.

Geen landbouwactiviteiten dan gewascode 332

Grasland zonder landbouwactiviteiten moet u met gewascode 332 opgeven.

Dit betreffen natuurgronden die niet (tenminste één keer per jaar) worden gemaaid en gronden die zeer extensief worden beweid en daardoor voor meer dan 50% zijn ‘verruigd’.

Meststoffenwet

Voor de ‘Meststoffenwet’ is het van belang of het grasland de hoofdfunctie natuur heeft. Wanneer dat het geval is kunt u dit aangeven middels een vinkje in de Gecombineerde opgave.

Het grasland telt dan niet mee voor de gebruiksnormen en derogatie. Wel voor de mestverwerking en grondgebondenheid.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.