Graasdierpremie: andere voorwaarden, lagere drempel

Heeft u schapen en/of runderen? Dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de graasdierpremie. De eisen zijn vanaf 2019 aangescherpt. De graslandcorrectie komt hiermee te vervallen. Dit kan voor u zowel positief als negatief uitpakken.

Eisen aan begrazing

U kunt vanaf 2019 alleen graasdierpremie ontvangen voor de dieren die u onafgebroken vanaf 15 mei t/m 15 september op niet-subsidiabele grond laat grazen. U mag de dieren wel eerder van uw bedrijf afvoeren.

Niet-subsidiabele gronden

Niet-subsidiabele gronden zijn bijvoorbeeld heide, duinen, kwelders en stadsparken. Het zijn dus gronden waarop u als feitelijke gebruiker geen uitbetaling van betalingsrechten kunt aanvragen.

Gevolgen aanscherping

Dieren waarvoor u graasdierpremie aanvraagt mag u, in de periode 15 mei t/m 15 september dus niet (tijdelijk) op uw eigen subsidiabel grasland laten grazen.

Graslandcorrectie vervalt

Door de nieuwe voorwaarden is de zogenaamde ‘graslandcorrectie’ overbodig geworden. Dit kan voor u gunstig uitpakken.

Bent u bijvoorbeeld melkveehouder en weidt u de schapen enkel op een kwelder? Dan wordt de uitbetaling van de graasdierpremie niet meer gecorrigeerd voor het aantal hectare grasland dat u gebruikt. Hierdoor kunt u wellicht, in tegenstelling tot eerder, wel voor graasdierpremie in aanmerking komen.

Ondergrens naar € 500

De uitbetalingsdrempel van de graasdierpremie is verlaagd van € 1.000 naar € 500. U komt dus vanaf 2019 eerder in aanmerking voor uitbetaling van de graasdierpremie.

Aanvragen en controle

U moet in de Gecombineerde opgave verklaren dat de dieren, waarvoor u graasdierpremie aanvraagt, voldoen aan de voorwaarden.

Bij een eventuele controle moet u aantonen dat de dieren grazen op niet-subsidiabele gronden die u in gebruik heeft. Middels een begrazingsschema of logboek kunt u de begrazing aantonen.

Het gebruik van de percelen kunt u volgens de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, aantonen door de percelen in te tekenen of door middel van een gebruiksovereenkomst.

Bepaal, eventueel samen met uw adviseur, of u vanaf 2019 nog in aanmerking komt voor de graasdierpremie. Zorg dat u bij een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden om voor de uitbetaling in aanmerking te komen.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met mij op.