Graasdierpremie aanvragen: let op niet-subsidiabele grond

Wilt u graasdierpremie aanvragen? Dan moeten uw graasdieren een bepaalde periode op niet-subsidiabele grond lopen. Lees meer...

Graasdierpremie aanvragen: let op niet-subsidiabele grond

Heeft u schapen en/of vrouwelijke runderen waarvoor u graasdierpremie wilt aanvragen? Dan moeten deze graasdieren gedurende een bepaalde periode op niet-subsidiabele grond lopen. U kunt in de perceelsregistratie controleren welke percelen niet-subsidiabel zijn. Het is raadzaam om dit jaarlijks te controleren.

Voorwaarde graasdierpremie

U kunt voor graasdierpremie in aanmerking komen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén van de voorwaarden is dat de graasdieren, waarvoor u de graasdierpremie aanvraagt, in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op niet-subsidiabele grond grazen.

Welke grond is niet-subsidiabel? 

U kunt in de applicatie ‘Mijn Percelen’ zien welke grond niet-subsidiabel is. Deze percelen vallen buiten de groene topografische begrenzing. Op deze percelen mogen de dieren voor de graasdierpremie weiden.

Let op! U moet schriftelijk kunnen aantonen dat de dieren daadwerkelijk op niet-subsidiabele grond hebben gelopen. Dit kunt u aantonen met bijvoorbeeld een beweidingskalender.

Jaarlijkse controle 

De registratie van percelen kan wijzigen. Een perceel kan het ene jaar wel, en het andere jaar niet subsidiabel geregistreerd staan. Het is daardoor van belang dat u jaarlijks de actuele situatie bekijkt. De situatie op 15 mei is daarbij leidend.

Heeft u nog vragen over de graasdierpremie? Neem gerust contact op.