GLB-voorschot uiterlijk 26 september aanvragen

Vraag het voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling 2022 uiterlijk 26 september aan.

GLB-voorschot

Wil je een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling 2022 ontvangen? Zorg er dan voor dat je dit uiterlijk 26 september aanvraagt. Het voorschot bedraagt € 270 per betalingsrecht.

Uiterlijk 26 september aanvragen

Vraag het voorschot voor aanstaande maandag aan bij RVO. Heb je het voorschot eerder dit jaar al aangevraagd? Dan hoef je niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

Uitzondering op bedrag per betalingsrecht

Het voorschot bedraagt € 270 per betalingsrecht. Echter als u meer betalingsrechten dan subsidiabel areaal heeft, dan telt het aantal subsidiabele hectares. Rechten uit de Nationale reserve tellen niet mee.

Minimaal € 400

Een uitbetaling ontvang je alleen als het totale voorschotbedrag € 400 of hoger is.

Heb je vragen over het GLB-voorschot? Neem gerust contact op.

De toekomst van jouw bedrijf

De agrarische sector is continu in beweging, en daarom zit je als ondernemer nooit stil. Laten we samen de uitdagingen aangaan!

Lees meer