GLB uitgesteld: betalingsrechten twee jaar langer

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt nagenoeg zeker met twee jaar uitgesteld. Dit betekent onder andere dat uw betalingsrechten tot en met 2022 blijven bestaan. De waarde van uw betalingsrechten zal wel verder afnemen.

Overgangsregeling

Onlangs is in de EU een overgangsregeling voor het GLB goedgekeurd. Met deze overgangsregeling wordt geregeld dat de huidige GLB-regelingen nog twee jaar doorlopen (tot en met 2022). Dit betekent onder andere dat de huidige betalingsrechten nog (minimaal) twee jaar langer blijven bestaan.

Lagere waarde betalingsrechten

De huidige Meerjarenbegroting loopt wel af op 31 december 2020. De Meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2027 moet nog worden vastgesteld. Binnen deze Meerjarenbegroting worden ook afspraken gemaakt over het GLB-budget.

De verwachting is dat het GLB-budget en het uiteindelijke Nederlandse budget dat beschikbaar is voor betalingsrechten lager uitvallen. De waarde van uw betalingsrechten zal hierdoor dalen.

Contact

Heeft u vragen over de uitstelling van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Neem dan gerust contact met ons op.