Gevolgen herbeschikking fosfaatrechten

Bent u vleesveehouder? Dan kunt u een herbeschikking fosfaatrechten krijgen, als eerder onterecht fosfaatrechten zijn toegekend. Wat zijn de gevolgen?

Gevolgen herbeschikking fosfaatrechten

Bent u vleesveehouder? Dan kunt u een herbeschikking fosfaatrechten krijgen, als eerder onterecht fosfaatrechten zijn toegekend. Wat zijn de gevolgen?

Herbeschikking fosfaatrechten

Naast melkveebedrijven hebben ook veel vleesveehouders een beschikking fosfaatrechten ontvangen. Bent u vleesveehouder? Dan heeft u alleen fosfaatrechten nodig voor het jongvee, dat bestemd is om zoogkoe (of melkkoe) te worden.

Onduidelijkheid

Begin dit jaar was er veel onduidelijkheid over de definitie van o.a. ‘overig vleesvee’ waarvoor fosfaatrechten nodig zijn. Pas in juli 2018 is hierover duidelijkheid gekomen.

Heeft u fosfaatrechten toegekend gekregen voor dieren waarvoor dat, achteraf, onterecht was? Dan kunt u een herbeschikking krijgen. Sommige bedrijven hebben deze inmiddels ontvangen van RVO.

Minder dieren

Als gevolg van de herbeschikking kunt u minder rundvee houden waarvoor u fosfaatrechten nodig heeft. U kunt echter wel het aantal en soort runderen blijven houden dat u op 2 juli 2015 had. Voor een deel van deze dieren heeft u nu geen fosfaatrechten meer nodig.

Fosfaatrechten overgedragen?

Heeft u een melding voor een overdracht van fosfaatrechten ingediend? In de meeste gevallen heeft RVO deze melding niet in behandeling genomen. Na een herbeschikking kan RVO deze meldingen wel afwerken.

Echter indien u met de herbeschikking onvoldoende fosfaatrechten krijgt toegekend, dan zal de overdracht in zijn geheel niet door gaan. Dit heeft soms grote (financiële) gevolgen voor de afspraken die u met de koper heeft gemaakt.

Let op!
Heeft u een herbeschikking ontvangen en kan daardoor een overdracht fosfaatrechten niet doorgaan? Neem dan contact op met uw adviseur voor de mogelijke gevolgen. Ook kunt u samen bepalen welke acties nodig zijn.