Extra geld voor verduurzamen bedrijf jonge boeren

Het kabinet stelt € 75 miljoen beschikbaar als borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Op deze manier krijgen zij meer mogelijkheden hun bedrijf te verduurzamen.

Drie jaar na overname

Boeren kunnen tot drie jaar na overname van een bedrijf in aanmerking komen voor de borgstelling. Dit kan vanaf 1 januari van dit jaar. Door de borgstelling wordt het verstrekken van kredieten aan jonge agrariërs minder riskant en dus interessanter. De startende boeren worden ook geholpen met opleiding en coaching.

Tot € 1 miljard extra

Door de maatregel zal naar verwachting tot € 1 miljard extra aan kredieten worden verstrekt.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de regeling wordt het investeringsplan getoetst op de volgende criteria:

  • sluiten van kringlopen
  • versterken van de sociaal-economische positie van de boer in de keten
  • de klimaatopgave
  • ecosystemen
  • vitaliteit van het platteland
  • dierenwelzijn
  • waardering voor voedsel
  • verbetering van de rentabiliteit 

Uitvoering

De aanvraag van de borgstelling verloopt via de Rabobank. Deze vraagt de borgstelling aan bij de RVO.

Heeft u vragen over de nieuwe borgstellingsregeling, neem dan contact met ons op.