Geld verdienen voor teruggave energiebelasting

De Jong & Laan heeft een aantal cliënten met succes geholpen bij het terugvragen van een deel van de betaalde energiebelasting. Het betreft met name cliënten op het gebied van metaalpersen en de productie van glas/metaalversmeltingen.

Ellen Punte
Ellen Punte

Jaarlijkse teruggave

De teruggaven over de afgelopen 5 jaren bedroegen gemiddeld € 70.000. Daarnaast kan vanaf heden jaarlijks bij deze cliënten een teruggave van rond de € 15.000 worden verwacht.

Procedure

Op de facturen van energieleveranciers wordt energiebelasting in rekening gebracht. Onder voorwaarden is een teruggave van energiebelasting (en vanaf 1 januari 2013 opslag duurzame energie) mogelijk bij zogeheten metallurgische processen die onderdeel uitmaken van het productieproces van een onderneming.

Processen die in aanmerking komen voor de teruggave hebben betrekking op:

  • De vervaardiging van metalen in primaire vorm;
  • Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
  • Oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of warmtebehandeling van metaal;
  • Galvaniseren, anodiseren, verchromen, vernikkelen, plateren en verzinken van metalen.

Andere situaties voor teruggave

Daarnaast bestaat er, onder voorwaarden, een mogelijkheid om energiebelasting terug te vragen voor:

  • Kerken, instellingen (culturele, sociale, ANBI's, wetenschappelijke en charitatieve) en multifunctionele centra (dorpshuizen);
  • Een situatie waarbij achter één aansluiting meerdere onroerende zaken zijn aangesloten (geen wettelijke regeling, maar gebaseerd op een besluit);
  • De onderneming die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit  zakelijk verbruikt waarbij het niet-zakelijk tarief in rekening is gebracht (meerjarenafspraak met de overheid is vereist);
  • Een situatie waarin sprake is van meer dan één energieleverancier voor de onroerende zaak.

Teruggaveverzoek indienen 

Formeel dient een teruggaveverzoek te worden ingediend binnen 13 weken na afloop van een kwartaal. Op dit moment bestaat de mogelijkheid om met terugwerkende kracht tot 5 jaar de energiebelasting terug te vragen. De verzoeken worden door het energieteam van de Belastingdienst beoordeeld. 

Werkzaamheden de Jong & Laan

De Jong & Laan verricht de coördinerende werkzaamheden bij het teruggaafverzoek. Dit betekent dat ze samen met u beoordeelt of (een deel van) het productieproces voor een teruggave in aanmerking komt en het teruggaveproces coördineert en begeleidt.