PAS-melding: uiterlijk 31 januari gegevens aanleveren

Wilt u uw PAS-melding omzetten in een natuurvergunning? Lever dan uiterlijk 31 januari gegevens in bij uw provincie. U leest er meer over in dit artikel.

PAS-melding: uiterlijk 31 januari gegevens aanleveren

Heeft u in het verleden een PAS-melding gedaan? Dan kunt u deze wellicht omzetten in een natuurvergunning. Lever uiterlijk 31 januari 2021 de benodigde gegevens in bij uw provincie. Het is zo eind januari, dus onderneem op tijd actie. 

PAS-melding niet meer geldig

Uw PAS-melding is door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 niet meer rechtsgeldig. De minister heeft echter toegezegd dat PAS-meldingen, waarvan de activiteiten op 29 mei reeds waren gerealiseerd, omgezet worden in een natuurvergunning.

Dit geldt ook voor activiteiten die toen nog niet waren gerealiseerd, maar waarvoor wel aantoonbare onomkeerbare stappen zijn gezet.

Brief voor aanvullende informatie

Als PAS-melder moest u uiterlijk 1 oktober 2020 aangeven dat u uw PAS-melding wilde omzetten in een natuurvergunning.

Heeft u zich tijdig gemeld? Dan heeft u, als het goed is, nu ook een brief gekregen waarin staat dat u uiterlijk 31 januari 2021 de benodigde aanvullende informatie moet aanleveren.

Om welke gegevens gaat het?

Voor de vergunningaanvraag moeten onder andere de AERIUS-berekeningen worden gedaan van de referentiesituatie en de gewenste situatie. Daarnaast moeten bewijsstukken worden aangeleverd waaruit blijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet.

De benodigde gegevens kunt u indienen bij RVO

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.