Geen voorschot TVL kleine bedrijven

Kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan € 3.000, krijgen geen voorschot op de TVL.

Geen voorschot TVL kleine bedrijven

Kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan € 3.000, krijgen geen voorschot op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De tegemoetkoming bedraagt 85% voor het eerste kwartaal van 2021, en 100% voor het tweede kwartaal van 2021. 

Geen voorschot

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moeten de vaste lasten per kwartaal minstens € 1.500 bedragen. Tot 1 januari 2021 was dit € 3.000. De verruiming van de regeling moet eerst door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Let op! Voor het bepalen van de TVL worden de vaste lasten gebaseerd op branchegegevens en gaat men niet uit van uw werkelijke vaste lasten.

TVL aanvragen kan wel

Zolang de goedkeuring er nog niet is mogen geen voorschotten worden uitbetaald. Ondernemers met meer dan € 1.500 maar minder dan € 3.000 aan vaste lasten kunnen voor het eerste kwartaal van 2021 al wel TVL aanvragen. Dit kan digitaal tot 30 april 2021 via RVO. 

Heeft u nog vragen over de TVL? Neem gerust contact op met ons corona hulpteam

Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL)

Lees in dit artikel welke regels omtrent de TVL er op dit moment gelden.

Door onze adviseurs
Lees meer