Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid

Minister Schouten heeft laten weten dat melkveehouders geen gebruik kunnen maken van voer-mestcontracten om aan de eisen van grondgebondenheid te voldoen.

Onvoldoende effect

De belangrijkste reden voor deze keuze is dat uit onderzoek van de Wageningen University of Research blijkt dat deze maatregel niet bijdraagt aan het meer grondgebonden worden van de melkveehouderij.

Grond daadwerkelijk in gebruik nemen

Heeft u in 2018 extra grond nodig om aan de regels van de grondgebondenheid te voldoen? U zult dan de grond daadwerkelijk zelf in gebruik moeten nemen.

 

Nieuws
Fosfaatrechten per 1 januari 2018: beschikking in januari 2018
Lees meer
Nieuws
Mestverwerkingspercentages wijzigen niet in 2018
Lees meer
Nieuws
Korting bij verleasen fosfaatrechten
Lees meer