Geen verplichte rijenbemesting mais, drijfmest later uitrijden

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Vanaf 2021 krijgt u waarschijnlijk te maken met aangepaste regels.

Geen verplichte rijenbemesting mais, drijfmest later uitrijden

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Vanaf 2021 krijgt u waarschijnlijk te maken met aangepaste regels. De bedoeling is dat u uiterlijk 31 januari aangeeft op welke percelen u mais wilt telen. U mag op deze percelen pas vanaf 1 april drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Door invoering van deze voorgestelde alternatieve maatregelen, komt de verplichte rijenbemesting in mais te vervallen.

Verplichte rijenbemesting vervallen

In het ‘Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn’ (6e AP) is opgenomen dat u bij de teelt van mais op zand- en lössgrond, vanaf 2021 de drijfmest in de rij moet toedienen. Echter deze maatregel geeft niet altijd het gewenste effect. Op dit moment ligt er een voorstel voor een alternatieve maatregel.

Drijfmest pas vanaf 1 april

Volgens de alternatieve maatregel mag u per 2021 op zand- en lössgrond pas vanaf 1 april drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op een maisperceel uitrijden. Vaste mest en steek vast zuiveringsslib mag u dan nog steeds vanaf 1 februari toedienen.

Perceel uiterlijk 31 januari melden

Vanaf 2021 moet u uiterlijk 31 januari aangeven op welke percelen op zand- en/of lössgrond u mais gaat telen. De voorgenomen maisteelt moet u altijd melden, ongeacht de mestsoort die u gaat gebruiken.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.