Geen hogere WW-premie overwerk in 2021

Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt. Lees meer in dit artikel.

Geen hogere WW-premie overwerk in 2021

Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt.

Mensen met vast contract voordeliger

De lage WW-premie bedraagt dit jaar 2,7%. De hoge WW-premie voor mensen met een flexibel arbeidscontract is 5%-punt hoger, dus 7,7%. Werknemers met een vast contract zijn in dit opzicht dus een stuk voordeliger.

Voorwaarden lage WW-premie

Werkgevers betalen de lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Twee belangrijke voorwaarden zijn als volgt:

✔️ Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is vastgelegd.
✔️ Het mag niet gaan om een oproepovereenkomst.

Hoge premie bij veel overwerk?

Als een werknemer meer dan 30% overwerkt in vergelijking met wat in zijn arbeidscontract is afgesproken, bent u normaal gesproken de hoge WW-premie verschuldigd. Vanwege de extreme drukte in bepaalde sectoren, zoals de zorg, gold voorgaande regeling niet in 2020.

De regeling geldt ook niet voor 2021. Dus ook als meer dan 30% wordt overgewerkt, mag u toch de lage WW-premie toepassen.

Heeft u vragen over de hoogte van de WW-premie? Neem gerust contact met ons op.