Geen btw op vaccins en goedgekeurde (zelf)testkits

Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde zelftestkits.

Vaccins

De levering van vaccins is normaal belast met 9% btw. Door een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën is de levering van COVID-19-vaccins vanaf 21 december 2020 tot 1 september 2021 belast tegen 0% btw.

Ook het vaccineren met deze vaccins kan gedurende die periode gebeuren tegen 0% btw. Normaal geldt hiervoor of het 21% btw-tarief of de medische btw-vrijstelling.

 

Let op! Alleen vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als COVID-19-vaccins mogen gebruikmaken van 0% btw.

Testkits

De levering van testkits is normaal belast tegen 21% btw. Door een goedkeuring is de levering van zogenaamde COVID-19-in-vitrodiagnostiek tot 1 september 2021 belast tegen 0% btw. Dit geldt ook voor het afnemen en/of uitvoeren van test met deze testkits. Ook hiervoor geldt normaal of het 21% btw-tarief of de medische btw-vrijstelling.

Het 0% btw-tarief geldt vanaf 21 december 2020 alleen voor de testkits die opgenomen zijn in de op het moment van levering actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19.


Let op! Vanaf 17 april 2021 is de goedkeuring voor het 0% btw-tarief uitgebreid naar testkits die opgenomen zijn in de op het moment van levering actuele versie van de COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database van de Europese Commissie. Daarnaast moeten zij voorzien zijn van een CE-markering.

Zelftestkits

Vanaf 17 april 2021 geldt ook voor de levering van Antigeen-zelftesten het 0% btw-tarief in plaats van het normale btw-tarief van 21%. Ook deze goedkeuring geldt tot 1 september 2021.

Het 0% btw-tarief geldt alleen voor Antigeen-zelftesten waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend om deze op de Nederlandse markt te mogen brengen.

0% btw of btw-vrijstelling

Het toedienen van vaccins en het afnemen van de test kan dus ook tegen 0% btw. Dit is anders als, zonder de goedkeuring, niet het normale btw-tarief (21%) maar de medische btw-vrijstelling van toepassing zou zijn. In dat geval geldt niet 0% btw, maar de medische btw-vrijstelling. 

Dit verschil in behandeling is van belang voor het wel of niet in aftrek kunnen brengen van btw. De ondernemer die 0% btw kan berekenen mag namelijk zijn aan de dienst of levering toerekenbare btw in aftrek brengen. De ondernemer die de medische btw-vrijstelling moet toepassen, mag deze toerekenbare btw niet in aftrek brengen.

Levering mondkapjes

De levering van mondkapjes is al vanaf 25 mei 2020 belast met 0% btw. Dit geldt voor zowel medische als niet-medische mondkapjes. Dit geldt nog tot 1 september 2021.


Let op! De goedkeuringen lopen allemaal af op 30 augustus 2021.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Veelgestelde vragen over vaccineren tegen corona

Kunt u uw werknemer verplichten om zich te laten vaccineren? En hoe zit dit voor het zorgpersoneel? Antwoorden vindt u in dit artikel.

Door Cindy Notkamp
Lees meer