Gecombineerde opgave ingediend: check uw bemestingsplan

Nu uw Gecombineerde opgave ingediend is, is uw bouwplan definitief vastgelegd. Moet u uw bemestingsplan nog actualiseren? Wat is uw verwerkingsplicht? En komt u uit met de grondgebondenheid? 

Bemestingsplan

U kunt nu beoordelen of u nog actie moet ondernemen om aan de gebruiksnormen te voldoen. Misschien kunt u nog (kunst)mest aanvoeren of moet u juist mest afvoeren.

Daarnaast kunt u nu beter inschatten hoeveel mest u moet laten verwerken. Afhankelijk van de regio waar uw bedrijf gevestigd is, moet u een bepaald percentage van uw fosfaatoverschot laten verwerken. 

Dijken en natuurterrein

Primaire waterkering (dijken) zonder beschikkingsmacht en natuurterreinen mag u maar beperkt meetellen in de mestboekhouding. De gebruiksnormen voor dijken zonder beschikkingsmacht zijn afwijkend. 

Daarnaast tellen deze ook niet mee voor derogatie. Natuurterrein telt niet mee in de gebruiksnormenberekening. De fosfaatruimte op natuurterrein mag u wel meetellen voor de bepaling van de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid.

Derogatie

Heeft u een derogatievergunning? Dan bent u verplicht om eventuele wijzigingen binnen 7 dagen op te nemen in uw bemestingsplan.

Houd er verder rekening mee dat uw opgegeven areaal t/m tenminste 15 september voor 80% uit grasland moet bestaan.

Grondgebondenheid

Heeft u melkvee en had u vorig jaar meer dan 20 kg fosfaatoverschot per hectare? Een eventuele vergroting van uw fosfaatoverschot t.o.v. 2014 moet u met voldoende grond compenseren. 

Nu uw bouwplan bekend is, kunt u precies bepalen hoeveel melkvee u mag houden in het kader van de grondgebondenheid. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.