Gecombineerde opgave 2021 van start

Heeft u een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde opgave 2021 in te vullen? Dan kunt u deze nu indienen. De indieningsperiode loopt tot en met 15 mei. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal vragen flink verminderd.

GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave kunt u de gebruikelijke subsidies aanvragen, zoals de:

  • Basis- en vergroeningspremie
  • Toeslag Jonge landbouwers
  • Graasdierpremie
  • SNL-a
  • Brede weersverzekering

Registratie op orde

Voor het aanvragen van subsidies moet de registratie van uw bedrijf in orde zijn. Zo moet u uiterlijk 15 mei als actief landbouwer (met de juiste SBI-codes) bij de KVK geregistreerd staan. Is landbouw niet uw hoofdactiviteit? Dan moet u met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteiten ‘niet onaanzienlijk zijn’. Deze accountantsverklaring moet u ook uiterlijk 15 mei indienen bij RVO.

Toeslag Jonge landbouwers

Wilt u als jonge landbouwer de toeslag Jonge landbouwers aanvragen? Dan moet u uw ‘blokkerende zeggenschap’ opnemen in uw overeenkomst of akte. Belangrijk is om dit uiterlijk 15 mei te regelen. Ook is het raadzaam dat u op die datum de ‘blokkerende zeggenschap’ bij de KVK heeft geregistreerd.

Vragenlijst

Naast de gebruikelijke vragen over uw bedrijf, dieren en grond, worden ook dit jaar weer vragen gesteld over onder andere:

  • Het uitrijden van vaste mest en drijfmest op gras- en bouwland.
  • De melkproductie.
  • BEX.
  • Beweiding van graasdieren.

Controles en overzichten

Binnen de Gecombineerde opgave zijn diverse controles ingebouwd en worden veel overzichten getoond. Maak hier gebruik van, zodat u kunt nagaan of u uw Gecombineerde opgave goed hebt ingevuld.

Heeft u nog vragen over de Gecombineerde opgave? Neem gerust contact met ons op.