Gecombineerde opgave 2020

De periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave 2020 is gestart. Een juiste en volledige opgave is belangrijk, met name als u GLB-subsidies aanvraagt. Daarnaast moet u ook de volgende zaken goed geregeld hebben.

Indieningstermijn

U kunt de Gecombineerde opgave, zonder korting, indienen tot en met 15 mei 2020. Dient u de Gecombineerde opgave voor de eerste keer in na 15 mei dan volgt een termijnkorting.

Uw percelen

Voordat u de Gecombineerde opgave invult moet uw perceelsregistratie in orde zijn. In Mijn.percelen kunt u eventuele wijzigingen doorvoeren. Deze percelen worden overgenomen in uw Gecombineerde opgave.

Extra vragen

In de Gecombineerde opgave zijn dit jaar veel extra vragen opgenomen. De meeste vragen worden gesteld vanwege de Landbouwtelling en zijn vooral voor bepaalde ‘statistieken’ van belang. Diverse vragen zijn in eerdere jaren ook al eens gesteld.

Algemene vragen

Veel van de extra vragen zijn redelijk eenvoudig te beantwoorden. Deze gaan bijvoorbeeld over de bedrijfsleiding, bedrijfsopvolging, overige grond, beregening en dergelijke.

Huisvesting

Bij het onderdeel ‘huisvesting’ moet u, afhankelijk van het stalsysteem (Rav-code), aanvullende vragen beantwoorden. Dit gaat bijvoorbeeld over de vloeruitvoering en/of de uitloop voor uw dieren.

Ook voor uw geiten en nertsen moet u nu huisvestingsvragen beantwoorden.

Dierlijke mest

Gebruikt u vaste mest en drijfmest? Dan moet u aangegeven welk aandeel vaste mest is en welk aandeel drijfmest. Daarnaast moet u de verdeling op bijv. grasland en bouwland invullen. Daarnaast moet u voor zowel grasland als bouwland aangeven welke aanwendingstechnieken u heeft gebruikt en of u de mest heeft verdund met water.

Mestopslag

Ook moet u dit jaar vragen beantwoorden over de opslag van vaste mest en drijfmest, inclusief uw  opslagcapaciteit per mestsoort.

Overige vragen

Naast bovenstaande verdienen ook onderstaande vragen extra aandacht:

  • Verbrede landbouw met daarbij per activiteit het aandeel van de totale opbrengst op het bedrijf.
  • Aanwezigheid ‘Veiligheidsplan’ (met gezondheids- en veiligheidsrisico’s).
  • Geproduceerde melk van runderen in 2019. En de hoeveelheid die u eventueel zelf heeft verzuiveld.

Actief landbouwer

Wilt u GLB-subsidies aanvragen? Dan moet u uiterlijk 15 mei voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’. Hiervoor moet onder andere uw hoofdactiviteit landbouw zijn. Dit moet ook blijken uit uw KvK-inschrijving.

Is landbouw niet uw hoofdactiviteit? Dan moet u met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteit een belangrijk onderdeel is van uw bedrijf.

Jonge landbouwer

Wilt u, als jonge landbouwer, de Toeslag jonge landbouwers of Betalingsrechten uit de nationale reserve aanvragen? Dan moet u uiterlijk 15 mei voldoen aan de definitie van jonge landbouwer. Dit betekent onder andere dat u blokkerende zeggenschap moet hebben. Dit moet blijken uit bijvoorbeeld uw maatschapsakte. Ook moet uw KvK-inschrijving in orde zijn.

Heeft u vragen over de Gecombineerde opgave 2020? Neem dan contact met ons op.