Gebruikelijk loon dga: dit wijzigt er voor u

De Belastingdienst is niet langer van mening dat het gebruikelijk loon van de dga van een bv onder alle omstandigheden minstens gelijk moet zijn aan het minimumloon.

Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of;
  • op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien één van deze bedragen meer is dan € 47.000.

Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000? Dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Lager dan minimumloon

Tot nu toe vond de Belastingdienst dat in bijzondere situaties een lager gebruikelijk loon kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor dga’s van een startende bv of in de situatie dat een bv verliesgevend is. In deze bijzondere situaties moest ten minste het minimumloon als gebruikelijk loon worden uitgekeerd. Dit standpunt heeft de fiscus nu verlaten.

Heeft u vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u alle cijfers, zoals het gebruikelijk loon voor de dga, het minimumloon en arbeidskortingen in één overzicht? Download dan onderstaand e-book ↓

E-book Actualiteiten Personeel 2021

Het e-book Actualiteiten Personeel 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker en/of salarisadviseur. In het e-book vindt u onder meer de actuele cijfers van het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen...