Maak gebruik van uw premiekortingen

Voor bepaalde werknemers heeft u misschien recht op premiekortingen. Hiermee verlaagt u de te betalen loonheffingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde een rekenhulp waarmee u kunt controleren of u recht heeft op deze kortingen.

Leonie Pongers
Leonie Pongers

Premiekortingen

Met behulp van de rekenhulp kunt u beoordelen of u recht heeft op de premiekorting oudere werknemer, de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer of de premiekorting jongere werknemer.

  • De premiekorting oudere werknemer geldt als u een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt vanuit een uitkering.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer geldt als u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt of als u een werknemer vanuit de WIA herplaatst. Daarnaast is er nog een premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak voor een werknemer die u in dienst neemt uit de doelgroep banenafspraak.
  • De premiekorting jongere werknemer is een aflopende korting die geldt als u in 2014 of 2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst heeft genomen. 

Rekenhulp

De rekenhulp geeft antwoord op de vraag of u recht heeft op een premiekorting, hoe hoog deze in uw geval is, hoe lang u de korting kunt toepassen en hoe u deze moet toepassen. 

Laag inkomensvoordeel

De rekenhulp geeft ook antwoord op de vraag of u recht heeft op het LIV (het lage inkomensvoordeel). Dit is een nieuwe regeling die van toepassing is op uw werknemers met een uurloon tussen de 100% en 120% van het minimumloon. 

Let op!
Het LIV gaat pas in vanaf 1 januari 2017. U kunt deze regeling daarom in 2016 nog niet toepassen.