Nieuwsbericht GLB 2023

De eco-regeling is verder uitgewerkt met nieuwe informatie. De eco-regeling is nog niet definitief en kan, op detail, nog wijzigen. Lees meer over de GLB 2023.

GLB 2023: eco-regeling verder uitgewerkt

RVO heeft onlangs nieuwe informatie over de eco-regeling op haar site gezet. De eco-regeling is nog niet definitief en kan, op detail, nog wijzigen. Echter, op basis van de informatie van RVO kun je wel een inschatting maken van de (on)mogelijkheden.

Nog geen definitief Nationaal Strategisch Plan

De meeste regels van het nieuwe GLB vanaf 2023 worden in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgenomen.

Naar verwachting stuurt LNV binnenkort de aangepaste versie van het NSP naar ‘Brussel’. Pas na goedkeuring is het NSP, inclusief de eco-regeling, definitief.

Informatie Eco-regeling

De RVO geeft informatie over de eco-regeling, zoals:

  • De eco-activiteiten waaruit je vanaf 2023 kunt kiezen.
  • Het puntensysteem waarmee je kunt bepalen of je aan de ‘instapeis’ kunt voldoen.
  • De waarde per eco-activiteit, die mede bepaalt in welke klasse (bron, zilver of goud) je kunt komen.

Simulatietool vanaf oktober

RVO ontwikkelt een ‘Simulatietool’, waarmee je kunt doorrekenen of je aan de eco-regeling mee kunt doen. Ook kun je dan bepalen of dit interessant is. Op dit moment loopt hiervoor een pilot. De verwachting is dat de ‘Simulatietool’ in oktober 2022 voor iedereen beschikbaar komt.

Heb je vragen over de eco-regeling of wil je eens samen kijken naar jouw mogelijkheden? Neem gerust contact op.

De toekomst van jouw bedrijf

De agrarische sector is continu in beweging, en daarom zit je als ondernemer nooit stil. Laten we samen de uitdagingen aangaan!

Lees meer