Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Aanvragen kan tot 15 juni 2021 bij RVO. 

Regeling onlangs verruimd

Door de GO-C kunnen banken 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 135 miljoen gegarandeerd.

Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op verstrekte liquiditeitsfinancieringen als gevolg van corona en het vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen.

Meer weten?

Meer Lezen? Op de website van RVO vindt u meer informatie en toelichting over de regeling en de mogelijkheden voor u als ondernemer.

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.