Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de GO.

Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). 

Regeling in het kort

Is de coronacrisis de reden dat u op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie krijgt? Dan is tot 1 oktober 2021 een specifieke faciliteit beschikbaar: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C).

Door de GO-C kunnen banken 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 135 miljoen gegarandeerd.

Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op verstrekte liquiditeitsfinancieringen als gevolg van corona en het vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen.

Een onderneming kan met de GO-regeling (normale GO aangevuld met GO-C) minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen lenen van banken met een maximale looptijd van 6 jaar. Het garantiepercentage is maximaal 80% voor grootbedrijven en 90% voor MKB-ondernemingen. Zowel vaste als variabele rentepercentages komen in aanmerking.

De GO-C-regeling is inmiddels verlengd tot en met 31 december 2021.

Voorwaarden

Om voor de GO-regeling in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 

✅ Uw bedrijf is een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland.
 Uw onderneming is in de kern gezond met bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
✅ Uw bedrijf behoort niet tot de volgende sectoren: onroerend goed (bemiddeling uitgezonderd), gezondheidszorg, financiële sector of een instelling zoals bedoeld in artikel 70 van de woningwet.

Meer weten?

Meer lezen? Op de website van RVO vindt u meer informatie en toelichting over de regeling en de mogelijkheden voor u als ondernemer.

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.