Franse klanten? In 2016 eerder Franse btw verschuldigd!

De Franse overheid heeft in haar fiscale plannen voor 2016 een btw-wijziging aangekondigd. Die kan gevolgen hebben voor Nederlandse verladers. Heeft u Franse klanten? Dan bent u vanaf 2016 eerder Franse btw verschuldigd.

Hans Wiersma
Hans Wiersma

Wat gaat er veranderen?

Frankrijk is van plan eerder Franse btw te heffen over grensoverschrijdende goederenleveringen aan btw-vrijgestelde personen die in Frankrijk wonen. Dit zijn bijvoorbeeld goederen die via een webshop worden verkocht aan Franse consumenten, waarbij deze goederen vanuit Nederland naar Frankrijk worden verzonden (dit betreft de zogeheten "afstandsverkopen"). Ook goederenleveringen aan bijvoorbeeld Franse overheidsinstanties en landbouwers kunnen hieronder vallen.

Tot en met 2015 komt Franse btw-heffing voor dit soort leveringen in ieder geval aan de orde, als de hierrmee gerealiseerde omzet meer dan € 100.000 bedraagt (in het huidige of in het afgelopen boekjaar). Dit bedrag is met ingang van 1 januari 2016 teruggebracht naar € 35.000. Dit betekent dat u mogelijk eerder Franse btw verschuldigd bent.

Wat moet u doen?

Als uw goederenleveringen aan in Frankrijk wonende btw-vrijgestelde personen normaliter méér dan € 35.000 aan omzet opleveren maar minder dan € 100.000, is de kans erg groot dat u in 2016 voor het eerst Franse btw verschuldigd bent over (een deel van) uw verkopen aan Franse afnemers.

In dat geval moet u tijdig diverse acties ondernemen. Zo moet u:

  • tijdig en correct Franse btw-aangifte doen en de verschuldigde Franse btw afdragen;
  • correcte facturen aan Franse afnemers uitreiken;
  • de omzet op correcte wijze in de Nederlandse btw-aangifte verantwoorden.

Verwacht u hierdoor voortaan Franse btw verschuldigd te zijn? Neem dan contact op met uw btw-adviseur om de noodzakelijke acties te bespreken. Zo komt u niet voor onnodige verrassingen te staan.