Fosfaatvrijstelling zoogkoeienhouders?

Als u zoogkoeienhouder bent, moet u dan wel of geen fosfaatvrijstelling voor zoogkoeienhouderij aanvragen? U leest het hier.

Fosfaatvrijstelling zoogkoeienhouders?

Als u zoogkoeienhouder bent, moet u dan wel of geen fosfaatvrijstelling voor zoogkoeienhouderij aanvragen? U leest het in onderstaand bericht.

Huidige stand van zaken

Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht van 6 augustus 2018, heeft u fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bedoeld is om een kalf te krijgen.

Vleesveehouders die de runderen niet laten afkalven zijn hiermee vrijgesteld. Dit betekent echter dat een houder van zoogkoeien voor het jongvee wel fosfaatrechten nodig heeft (diercategorieën 101 en 102).

Registratie is belangrijk

Voor de dieren die gehouden worden met de diercategorieën 100, 101 en 102 zijn fosfaatrechten nodig. Dieren die gehouden worden voor vleesvee worden geregistreerd onder de diercategorieën 112, 115, 116, 117, of 122. Let er daarom goed op dat u het vee goed registreert!

Vrijstelling mogelijk

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, kan er een vrijstelling voor de zoogkoeienhouderij aangevraagd worden:

  • Op uw bedrijf worden geen melk of kalfkoeien (diercategorie 100) of vrouwelijk jongvee (diercategorieën 101 en 102) voor de melkveehouderij gehouden. U ervoor zorgt dat het gehouden vee na verkoop niet alsnog in de melkveehouderij terecht komt;
  • Een eventueel toegekend fosfaatrecht vervalt in het eerst vrijgestelde jaar;
  • Als er op het bedrijf geen vrouwelijke runderen worden in of uitgeschaard van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;

Wel of geen fosfaatvrijstelling aanvragen?

Het is belangrijk dat u een goede afweging maakt of u wel of geen vrijstelling aanvraagt. Indien u op 2 juli 2015 dieren had geregistreerd op de diercategorieën 100, 101 en/of 102 heeft u recht op fosfaatrechten.

Heeft u recht op fosfaatrechten? Dan kunt u deze benutten voor het houden van jongvee in de categorieën 101 en 102 en is het mogelijk niet zinvol om een vrijstelling aan te vragen.

Heeft u geen recht op fosfaatrechten? Dan kan het een optie zijn om andere categorieën vee te houden of een vrijstelling aan te vragen.

Heeft u de fosfaatrechten verkocht? Als u een vrijstelling aanvraagt dient het aantal toegekende fosfaatrechten bij u te vervallen. U dient dan het aantal verkochte fosfaatrechten weer aankopen.

Vrijstelling aanvragen?

Vrijstelling aanvragen kan op uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het eerste vrijgestelde jaar. Indien u voor het jaar 2018 vrijstelling wilt aanvragen, dient u dit te doen vóór 1 november 2018.

Hoe nu verder?

De ontwerpregeling is complex en bevat een aantal specifieke regelingen. Het is daarom van belang dat uw situatie goed wordt bekeken en er een goede afweging wordt gemaakt voor de meest optimale uitwerking. Neem daarom, voordat u een keuze maakt, contact op met uw adviseur.

Heeft u vragen over fosfaatrechten en/of deze vrijstelling? Neem contact op met één van onze agro-adviseurs.