Fosfaatverrekening alleen voor dierlijke en organische mest

U kunt bij een onvoorziene overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm op bouwland gebruikmaken van fosfaatverrekening. Daarnaast mag de overschrijding alleen zijn ontstaan door organische mest. Lees meer...

Fosfaatverrekening alleen voor dierlijke en organische mest

U kunt bij een onvoorziene overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm op bouwland gebruikmaken van fosfaatverrekening. De overschrijding mag niet meer dan 20 kilo fosfaat per hectare bouwland bedragen.

Daarnaast mag de overschrijding alleen zijn ontstaan door organische mest (inclusief dierlijk mest) waarvan de samenstelling tijdens het bemesten onbekend was.

Onvoorziene overschrijding

RVO hanteert een strikte uitleg ter attentie van de fosfaatverrekening. Volgens RVO mag u deze verrekening alleen toepassen als de overschrijding niet was te voorzien.

Dit kan, volgens RVO, alleen door het gebruik van organische meststoffen en niet door kunstmest. 

Alleen wegen en bemonsteren

Een onvoorziene overschrijding kan alleen ontstaan wanneer de samenstelling van de mest niet bekend is op het moment van bemesten.

Dit zou kunnen betekenen dat RVO/NVWA bij controle stelt, dat geen sprake is van een onvoorziene overschrijding, indien uw overschrijding is veroorzaakt door forfaitair aangevoerde mest of mest uit eigen (tussen) opslag.

Inschatting vooraf is onderbouwing

De kans bestaat dat RVO/NVWA u bij een controle vraagt te onderbouwen dat de overschrijding niet voorzienbaar was.

U moet aan kunnen tonen dat ten tijde van de laatste bemesting de samenstelling van de meststof onbekend was.

Vooraf zult u een reële inschatting moeten maken van de maximaal aan te voeren hoeveelheid. Belangrijk is dat u alle reeds bekende analyses meeneemt in deze inschatting.

Alleen hoger gehalte als oorzaak

Uitgaande van het standpunt van RVO mag uw overschrijding niet hoger zijn dan de ‘onvoorziene’ extra aanvoer van fosfaat die ontstaan is door hogere gehaltes en niet door een hogere hoeveelheid. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze agro-adviseurs.