Fosfaattoestand bepalen met PAL of Pw

indien grondmonsters nog geldig zijn

Vanaf 2021 moet u, voor de fosfaatdifferentiatie, de fosfaattoestand van uw bodem bepalen op basis van het PAL- en P-PAE-getal. Heeft u een grondmonster met een monsterdatum van uiterlijk 31 december 2020? Dan mag u de fosfaattoestand nog bepalen op basis het PAL-getal of Pw-getal, zolang het grondmonster geldig is. In sommige situaties kan dit gunstiger zijn.

Wanneer is een grondmonster geldig?

Heeft u ‘oude’ grondmonsters of laat u uiterlijk 31 december 2020 nog grondmonsters nemen? Dan blijven deze grondmonsters geldig, mits het grondmonster op 15 mei van het betreffende jaar niet ouder is dan 4 jaar. De monsterdatum is dus bepalend.

Fosfaattoestand bepalen met PAL of Pw

Zijn bij de grondmonsters, die uiterlijk eind 2020 zijn genomen, alleen het PAL- en/of Pw-getal bepaald? Dan mag u op basis van het PAL-getal (voor grasland) of het Pw-getal (voor bouwland) de fosfaattoestand bepalen.

Fosfaattoestand bepalen met PAL of P-PAE

Is bij uw ‘oude’ grondmonster naast het PAL-getal ook het P-PAE-getal geanalyseerd? Dan kunt u kiezen of u de fosfaattoestand bepaalt op basis van PAL- (of Pw-getal), of op basis van de twee indicatoren PAL- en P-PAE-getal. In bepaalde gebieden kan de bepaling van de fosfaattoestand op basis van alleen PAL- of Pw-getal gunstiger uitvallen. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.