Fosfaatreductie varkenshouderij 2017

Heeft u zich aangemeld voor de subsidieregeling fosfaatreductie varkenshouderij? Dit kan nog t/m 26 juni. Lees meer...

Fosfaatreductie varkenshouderij 2017

Heeft u zich aangemeld voor de subsidieregeling fosfaatreductie varkenshouderij? Dit kan nog t/m 26 juni. U moet na uw aanmelding nog aanvullende gegevens insturen om uw aanvraag compleet te maken. Begin 2018 moet u een vaststelling indienen en wordt uw definitieve tegemoetkoming vastgesteld.

Aanvullende gegevens

Binnen 21 dagen na uw aanvraag krijgt u het verzoek om aanvullende gegevens in te dienen. Doe dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de brief. Pas daarna is uw aanvraag compleet. U moet het volgende aanleveren:

  • Diercategorieën en aantallen vleesvarkens en zeugen.
  • Veestaat en veesaldokaart 2016.
  • Bruto fosfor in mengvoer per diercategorie in 2016.
  • Verwachte bruto fosfor in mengvoer in 2017.

Voorlopige tegemoetkoming

Op basis van uw bovenstaande gegevens wordt uw voorlopige tegemoetkoming vastgesteld. De tegemoetkoming is bedoeld ter compensatie voor aankoop van duurdere fosforarmere mengvoerders. De tegemoetkoming geldt niet voor fosfaatreductie door het houden van minder varkens.

Minimale en maximale reductie

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de reductie tenminste 100 kg bedragen. De maximale reductie, waarvoor u een tegemoetkoming kunt ontvangen, is 15% t.o.v. het niveau van 2016.

Korting bij lagere definitieve reductie

Indien u over 2017 minder dan 80% van uw verwachte reductie realiseert, dan wordt het bedrag van uw tegemoetkoming gehalveerd.

Vaststelling

U moet uiterlijk 15 februari 2018 definitieve informatie aanleveren over 2017. Hiermee wordt uw definitieve tegemoetkoming vastgesteld.

Let op!
Geef op tijd uw aanvullende gegevens door, zodat uw aanvraag definitief wordt. Schat uw reductie zo goed mogelijk in zodat uw tegemoetkoming niet gehalveerd wordt.