Fosfaatreductie, vanaf 1 april voldoen

Per 1 maart is het fosfaatreductieplan in werking getreden. Over deze maand worden echter nog geen heffingen opgelegd. Wel over de maand april. Het gemiddeld aantal dieren over de maand april is hiervoor leidend.

Melkproducerend bedrijf

Bent u een melkproducerend bedrijf? Wanneer u niet voldoet aan uw doelstellingsaantal (aantal dieren op 1 oktober 2016 minus het verminderingspercentage) krijgt u een hoge heffing opgelegd. Deze heffing is € 240 voor elke GVE die u teveel houdt. Let op: deze heffing wordt opgelegd t.o.v. uw referentieaantal (2 juli 2015), waardoor de heffing zeer hoog kan uitvallen.
 
Een bedrijf dat in een bepaalde maand het doelstellingsaantal wel haalt, maar het referentieaantal niet, krijgt geen ‘hoge heffing’ opgelegd, maar wel een ‘solidariteitsheffing’. De berekening is vergelijkbaar met die van de ‘hoge heffing’, maar de bedragen zijn lager. De heffing bedraagt, met uitzondering van de maanden maart en april, € 56 per GVE dat meer dan het referentieaantal is gehouden.

Eerste periode uitgezonderd

Over de maand maart (eerste periode) wordt geen heffing opgelegd voor melkproducerende bedrijven. De heffing is daarom in april twee keer zo hoog (€ 480). In maart wordt ook geen solidariteitsheffing opgelegd. Voor april geldt een solidariteitsheffing van € 112 per GVE dat meer dan het referentieaantal is gehouden.       

Niet-melkproducerend bedrijf

Als niet-melkproducerend bedrijf krijgt u een heffing opgelegd van € 480 per teveel gehouden GVE t.o.v. uw referentie (aantal dieren op 15 december 2016). De heffing wordt altijd alleen berekend over de tweede maand van iedere periode. Vandaar het hogere bedrag.       

Voorkom een heffing

Gezien de hoogte van de heffing is het voor de meeste bedrijven niet rendabel om bewust te kiezen voor een heffing. Belangrijk is daarom om op tijd aan uw reductieverplichting te voldoen. Dit houdt in, dat uw gemiddelde aantal dieren in april niet te hoog moet zijn. Praktisch gezien betekent dit, dat u op 1 april uw veestapel op het juiste niveau moet hebben. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur van de Jong & Laan of lees ons Boerenbericht van 27 februari met daarin een uitgebreide uitleg over de GVE-reductieregeling.