Wanneer fosfaatrechten voor vleesvee?

Bent u vleesveehouder en twijfelt u voor welke dieren u fosfaatrechten nodig heeft? Onlangs is de definitie van jongvee, waarvoor fosfaatrechten nodig zijn, verder uitgewerkt.

Wanneer fosfaatrechten voor vleesvee?

Onlangs is de definitie van jongvee, waarvoor fosfaatrechten nodig zijn, verder uitgewerkt. U heeft fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u aanhoudt met het doel om melkkoe of zoogkoe te worden. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor vleesvee dat nooit afkalft.

Voor welke dieren fosfaatrechten

U heeft fosfaatrechten nodig voor melkkoeien en voor jongvee dat bestemd is om melkkoe of zoogkoe te worden. De bestemming van het jongvee en het (uiteindelijk) wel of niet afkalven is dus van belang.

Het is belangrijk dat u de dieren met de juiste diercategorie registreert. De dieren waarvoor u fosfaatrechten nodig heeft, vallen onder de categorieën 100, 101 en 102.

Droogstaande koeien

Ook voor droogstaande koeien zijn fosfaatrechten nodig. Ook als deze dieren tijdelijk op een niet-melkveebedrijf worden gehouden. Voor deze dieren blijft cat. 100 van toepassing en niet cat. 120.

Voor welk vleesvee geen fosfaatrechten

Voor vleesvee, dat gehouden wordt voor de vleesproductie en niet afkalft, heeft u geen fosfaatrechten nodig. Ook voor dit vleesvee is de registratie van belang.

U registreert deze dieren dan niet onder cat. 101 of 102, maar onder één van de categorieën voor vleesvee: cat. 112, 115, 116, 117 of 122. Bij controle is de feitelijke situatie van belang. Een juiste registratie kan hierbij helpen.

Herbeschikking fosfaatrechten

Nu duidelijk is voor welke dieren fosfaatrechten nodig zijn, gaat RVO na bij welke bedrijven onterecht fosfaatrechten toegekend zijn. Dit geldt met name voor zoogkoeienbedrijven en gemengde bedrijven die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee hadden, dat uiteindelijk niet heeft afgekalfd.

Heeft u voor deze dieren fosfaatrechten gekregen? Dan is de kans is aanwezig dat u een herbeschikking ontvangt met minder fosfaatrechten.

Heeft u vragen over fosfaatrechten? Neem contact op met één van onze agro-adviseurs.