Fosfaatrechten & uitscharen: gedeeltelijke overdracht mogelijk

Had u op 2 juli 2015 jongvee of melkkoeien uitgeschaard? Dan worden de fosfaatrechten van deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt, met een uitschaarverklaring, deze fosfaatrechten zonder korting op naam krijgen.

Fosfaatrechten & uitscharen: gedeeltelijke overdracht mogelijk

Had u op 2 juli 2015 jongvee of melkkoeien uitgeschaard? Dan worden de fosfaatrechten van deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt, met een uitschaarverklaring, deze fosfaatrechten zonder korting op naam krijgen. Het is ook mogelijk een deel van de rechten op naam te krijgen.

Fosfaatrechten en uitscharen in 2015

Fosfaatrechten worden toegekend aan degene die op 2 juli 2015 de houder was van de dieren. De fosfaatrechten voor uitgeschaarde dieren worden aan de inschaarder toegekend.

Het is echter mogelijk om deze fosfaatrechten over te schrijven naar de uitschaarder. Dit kan eenmalig zonder de 10% korting die normaal gesproken bij overdracht van toepassing is.

Rechten kunnen ook verdeeld worden

Wanneer ook vanaf 2018 dieren worden uitgeschaard, zal ook de inschaarder fosfaatrechten moeten hebben. Om deze reden kunnen de in- en uitschaarder onderling bepalen hoe de fosfaatrechten verdeeld moeten worden.

Instemming inschaarder nodig

Om (een deel van) de fosfaatrechten op uw naam te krijgen, zal de inschaarder hiervoor toestemming moeten verlenen. Dit moet middels het ondertekenen van een uitschaarverklaring. Deze zal, naar verwachting, begin volgend jaar door RVO beschikbaar worden gesteld.

Werkt de inschaarder niet mee, dan worden de rechten aan de inschaarder toegekend.