Fosfaatrechten: melden in- en uitscharen

Heeft u op 2 juli 2015 melkvee uitgeschaard? Dan zijn de fosfaatrechten voor deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt deze rechten zonder korting overnemen. Wilt u gebruikmaken van deze regeling?

Fosfaatrechten: melden in- en uitscharen

Heeft u op 2 juli 2015 melkvee (incl. jongvee) uitgeschaard? Dan zijn de fosfaatrechten voor deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt deze rechten zonder korting overnemen. Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Dan moet u dit, samen met de inschaarder, uiterlijk 31 maart melden bij RVO.

Fosfaatrechten voor inschaarder

Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van het aantal stuks melkvee (melkkoeien en jongvee) op 2 juli 2015. Hierbij is van belang wie op dat moment de houder van de dieren was. Had u op deze datum melkvee uitgeschaard, dan kreeg de inschaarder de fosfaatrechten toegekend.

Overnemen zonder korting

U kunt deze fosfaatrechten zonder korting overnemen van de inschaarder. U moet dit dan uiterlijk 31 maart melden bij mijn.rvo.nl. De inschaarder moet wel instemmen met deze overdracht.

Deel overnemen

U kunt ook een deel van de fosfaatrechten, die op basis van de uitgeschaarde dieren zijn vastgesteld, overnemen. Hoe groot dit deel is mag u onderling afspreken. Het overnemen van een deel van de fosfaatrechten is wenselijk, als de inschaarder ook in 2018 weer dieren van u inschaart. De inschaarder heeft hier immers rechten voor nodig.

Definitie uitscharen

De definitie van ‘in- en uitscharen’ is ruim. RVO geeft aan dat de dieren op 2 juli 2015 moeten zijn uitgeschaard en uiterlijk 31 december 2017 zijn teruggekomen bij het oorspronkelijke bedrijf (de uitschaarder).

Ook bij jongveeopfok

Heeft u jongvee uitbesteed aan een jongveeopfokker? Dan valt dit, in het kader van deze regeling, ook onder de definitie van in- en uitscharen.

Komt u ook naar het seminar over fosfaatrechten?