Fosfaatrechten: melden in- en uitscharen

Heeft u op 2 juli 2015 melkvee (incl. jongvee) uitgeschaard? Dan zijn de fosfaatrechten voor deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt deze rechten zonder korting overnemen. Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Dan moet u dit, samen met de inschaarder, uiterlijk 31 maart melden bij RVO.

Robert Reuver
Robert Reuver

Fosfaatrechten voor inschaarder

Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van het aantal stuks melkvee (melkkoeien en jongvee) op 2 juli 2015. Hierbij is van belang wie op dat moment de houder van de dieren was. Had u op deze datum melkvee uitgeschaard, dan kreeg de inschaarder de fosfaatrechten toegekend.

Overnemen zonder korting

U kunt deze fosfaatrechten zonder korting overnemen van de inschaarder. U moet dit dan uiterlijk 31 maart melden bij mijn.rvo.nl. De inschaarder moet wel instemmen met deze overdracht.

Deel overnemen

U kunt ook een deel van de fosfaatrechten, die op basis van de uitgeschaarde dieren zijn vastgesteld, overnemen. Hoe groot dit deel is mag u onderling afspreken. Het overnemen van een deel van de fosfaatrechten is wenselijk, als de inschaarder ook in 2018 weer dieren van u inschaart. De inschaarder heeft hier immers rechten voor nodig.

Definitie uitscharen

De definitie van ‘in- en uitscharen’ is ruim. RVO geeft aan dat de dieren op 2 juli 2015 moeten zijn uitgeschaard en uiterlijk 31 december 2017 zijn teruggekomen bij het oorspronkelijke bedrijf (de uitschaarder).

Ook bij jongveeopfok

Heeft u jongvee uitbesteed aan een jongveeopfokker? Dan valt dit, in het kader van deze regeling, ook onder de definitie van in- en uitscharen.

Komt u ook naar het seminar over fosfaatrechten?