Wilt u fosfaatrechten overdragen, overnemen of (ver-)leasen?

Wilt u fosfaatrechten overdragen, overnemen of (ver-)leasen? Dan moet u die overdracht digitaal melden bij RVO, via mijn.rvo.nl.

Wilt u fosfaatrechten overdragen, overnemen of (ver-)leasen?

Wilt u fosfaatrechten overdragen, overnemen of (ver-)leasen? Dan moet u die overdracht digitaal melden bij RVO, via mijn.rvo.nl.

Initiatief bij vervreemder

Wilt u rechten overdragen? Dan moet u de transactie melden bij RVO en ondertekenen met een TAN-code. Vervolgens ontvangt de verwerver een e-mail die de transactie ook met een TAN-code moet ondertekenen. U kunt het melden van de overdracht ook door uw gemachtigde laten verzorgen.

Korting bij overdracht

Bij de melding moet u aangeven of de verwerver ‘bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad’ of dat er sprake is van ‘erfopvolging’. In deze gevallen wordt geen korting opgelegd. Zo niet, dan wordt direct 10% korting verrekend. RVO zal dit nog wel controleren.

Benutbare rechten

Bij de overdracht vermeldt u hoeveel rechten hiervan door de verwerver in het lopende jaar benut mogen worden. Het resterende deel kunt u dit jaar zelf benutten. Bij verleasen draagt u alleen benutbare rechten over.

Leges

Bij iedere transactie wordt € 100 leges in rekening gebracht. Bij lease moeten de leges tweemaal worden betaald. Immers bij lease vinden er twee transacties (heen en terug) plaats. De verwerver moet de leges betalen.

Nadat de transactie door de verwerver is bevestigd en de betaling is ontvangen, wordt de transactie door RVO verwerkt. Dit zal binnen 8 weken plaatsvinden. Beide partijen ontvangen dan een actueel rechtenoverzicht.

Heeft u vragen over de overdracht van fosfaatrechten neem dan contact met ons op.