Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Vanaf 2020 heeft u te maken met nieuwe fosfaatklassen. Daarnaast daalt de fosfaatgebruiksnorm op gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’.

Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Vanaf 2020 heeft u te maken met nieuwe fosfaatklassen. Daarnaast daalt de fosfaatgebruiksnorm op gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’.

Onder voorwaarden kunt u op bouwland een hogere norm toepassen. De normen in de andere klassen zijn gelijk gebleven of gestegen.

Definitieve fosfaatklassen en -normen

In onderstaande tabel kunt u de definitieve klasse-indeling en bijbehorende normen zien. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere voorstellen. 

Fosfaatklassen en -gebruiksnormen vanaf 2020
Fosfaatklassen PAL-getal Norm Pw-gatal Norm
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 - 26 105 (100) 25 - 35 80 (75)
Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 -45 70 (60)
Ruim 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (85) > 55 40 (50)

Belang bemonstering

Heeft u uw grond niet bemonsterd? Door de lagere normen wordt het belang hiervan steeds groter! 

Geef PAL- en Pw-getal door

De fosfaattoestand moet u uiterlijk 15 mei melden middels de Gecombineerde opgave. Vergeet u deze in te vullen? Dan valt uw grond automatisch in de fosfaatklasse ‘hoog’. 

Normverhoging bouwland

U mag op bouwland met fosfaatklasse ‘hoog’ rekenen met een norm van 45 kg, indien u op de desbetreffende percelen ten minste 20 kg fosfaat per hectare toedient middels één of meer van de volgende mestsoorten:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden.
  • Dikke fractie van meststoffen van rundvee.
  • Champost.
  • Gft-compost.
  • Groencompost.

Op percelen met biologische teelt: 50 kg

Heeft u een bedrijf met biologische teelt? Dan kunt u de norm op de desbetreffende percelen op bovenstaande manier verhogen tot 50 kg per hectare.

Naast de bovenstaande mestsoorten geldt dit ook wanneer u strorijke vaste mest van varkens gebruikt op de biologisch geteelde percelen. 

Melden uiterlijk 31 december

U moet uiterlijk 31 december bij RVO melden op welke percelen u de verhoogde norm heeft toegepast. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.