Fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei opgeven in GO

Als u gebruik wilt maken van de fosfaatdifferentiatie moet u dit uiterlijk 15 mei in de Gecombineerde Opgave (GO) doorgeven. Geeft u dit later door, dan kan u hiervoor een boete krijgen.

Vinkjes zetten

In de Gecombineerde Opgave kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van hogere fosfaatgebruiksnormen op basis van grondmonsters, ofwel fosfaatdifferentiatie. U doet dit door in de GO meerdere vinkjes te zetten.

In de GO wordt onderscheid gemaakt tussen de klasse ‘arm’ en de klassen ‘laag, neutraal of ruim’. Heeft u ook percelen die in de klasse ‘arm’ vallen? Vink dan beide opties aan.

Gegevens per perceel

Daarnaast moet u per gewasperceel de analyseresultaten invullen. Bij meerdere monsters per topografisch perceel geeft u het gewogen gemiddelde van het betreffende perceel door.

Bij elk perceel, waarvoor u een hogere fosfaatgebruiksnorm wilt toepassen, moet het vinkje ‘extra fosfaat’ zetten. Vervolgens moet u de (gewogen gemiddelde) analyseresultaten invullen. Er zijn twee opties:

  • PAL- en/of Pw-getal. U maakt dan gebruik van de overgangsregeling.
  • PAL en P-CaCl2 (P-PAE). U gaat dan uit van de nieuwe fosfaatbepaling - met dubbele indicator - die geldt per 2021.

Let op! U kunt maar één van de twee opties kiezen. Dit houdt in dat u, per perceel, moet kiezen tussen de oude of de nieuwe methode.

Vragen? 

Heeft u nog vragen over de fosfaatdifferentiatie in de Gecombineerde Opgave (GO)? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.