Fosfaatbank vanaf 1 september

Fosfaatrechten die worden afgeroomd bij overdracht komen in de fosfaatbank. Waarschijnlijk wordt deze fosfaatbank per 1 september 2018 opengesteld. Op dit moment is nog niet exact bekend wie in aanmerking kan komen voor fosfaatrechten uit de fosfaatbank.

Fosfaatbank vanaf 1 september

Fosfaatrechten die worden afgeroomd bij overdracht komen in de fosfaatbank. Waarschijnlijk wordt deze fosfaatbank per 1 september 2018 opengesteld. Op dit moment is nog niet exact bekend wie in aanmerking kan komen voor fosfaatrechten uit de fosfaatbank.

Fosfaatrechten uit fosfaatbank

Onlangs kondigde minister Schouten aan dat het de bedoeling is om de fosfaatbank per 1 september 2018 open te stellen. Fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden door een vrijstelling of ontheffing toegekend aan bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De rechten zijn hierdoor niet verhandelbaar.

Voor wie nog niet bekend

Op dit moment is nog niet bekend wanneer u in aanmerking kunt komen voor deze rechten. Wel is duidelijk dat bij het verlenen van een ontheffing/vrijstelling de ‘grondgebondenheid’ bevorderd moet worden.

U kunt alleen in aanmerking komen voor de ontheffing/vrijstelling als uw milieudoelstellingen voor uw bedrijf verder gaan dan de verplichte normen. U zult dus aan meer voorwaarden moeten voldoen dan de wettelijke eisen.

Daarnaast zijn fosfaatrechten uit de fosfaatbank bedoeld om Jonge landbouwers te stimuleren. 

Voldoende rechten beschikbaar?

Het aantal rechten dat vanuit de fosfaatbank kan worden uitgegeven, zal in eerste instantie beperkt zijn. Bij veel (bedrijfs)overdrachten en het aangaan van samenwerkingsverbanden worden immers geen kortingen opgelegd.

Daarnaast kunnen, bij overdrachten met korting, de fosfaatrechten in het jaar van overdracht nog 100% benut worden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met een van onze agro-adviseurs.