Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

Als ondernemer of dga in de zorg doet u er natuurlijk alles aan om zo fit en gezond mogelijk te blijven. De fiscus draagt hier soms ook een steentje aan bij.

Fitness

Fitness is een van de manieren om een goede conditie te behouden. Voor werknemers is fitness op de werkplek belastingvrij.

Dat wil zeggen dat dit ook voor u zelf geldt als u als medicus in dienst bent van uw eigen bv. Niet als u ondernemer in de inkomstenbelasting bent.

Medici met een eenmanszaak, vof of maatschap genieten deze vrijstelling dus niet.

Preventie

Voor een aantal preventieve maatregelen geldt hetzelfde. Voor werknemers zijn ze belastingvrij, dus ook voor de medicus in dienst van een bv. Echter niet voor de collega van wie de winst belast is in de inkomstenbelasting.

Dit geldt voor de onderstaande vergoedingen of verstrekkingen. Voorwaarde is dat ze samenhangen met de verplichtingen op grond van de Arbowet en de werknemer of dga in dienst van de bv geen eigen bijdrage betaalt.

  • Een verplichte medische keuring
  • Een aanstellingskeuring
  • Een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een second opinion
  • Een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid
  • Een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma
  • Een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw arboplan, inclusief herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma

Stoel- of reflexzonemassage

Ook stoel- of reflexzonemassage zijn voor de werknemer en de medicus in dienst van de bv belastingvrij. Dit geldt alleen als ze in redelijkheid deel uitmaken van een arboplan, onder werktijd plaatsvinden en er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.

Roken

Dat roken slecht is voor de gezondheid, is bekend. Een cursus stoppen met roken is voor werknemers en dga's die in dienst zijn van de bv, onbelast. Ook hier geldt de voorwaarde dat deze deel uitmaakt van een arboplan.

Niet voor ondernemer

Ondernemers in de inkomstenbelasting genieten deze onbelaste voordelen dus niet. Dergelijke kosten kunt u voor uzelf dus niet ten laste van de winst brengen.

Een totaalfactuur inzake bijvoorbeeld stoelmassages voor uzelf en uw werknemer, zult u dus moeten splitsen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.