Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de belastingtelefoon nog te wensen overlaat. Vandaar dat de Belastingdienst een aantal maatregelen neemt om de kwaliteit te verbeteren.

Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de belastingtelefoon nog te wensen overlaat. Vandaar dat de Belastingdienst een aantal maatregelen neemt om de kwaliteit te verbeteren.

Kwaliteit onvoldoende

Met name de Consumentenbond test de kwaliteit van de belastingtelefoon regelmatig. Uit een onlangs afgesloten onderzoek rolde een rapportcijfer van 5,3. De Belastingdienst stelt dat 90% van alle vragen wel juist wordt beantwoord door een medewerker van de belastingtelefoon, maar neemt toch maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.

Specialisten

Bij de belastingtelefoon zullen voortaan vaker specialisten worden ingezet om specifieke vragen te beantwoorden, zoals over de eigen woning, giften en zorgkosten. Uit het onderzoek bleek dat met name over de laatste kostensoort veelvuldig fout werd geïnformeerd.

Vraag té specifiek

Is een vraag zo specifiek dat een direct antwoord onmogelijk is, dan kan de beller teruggebeld worden of de vraag schriftelijk worden voorgelegd aan de inspecteur.

Let op!
De Belastingdienst verstrekt zelf geen adviezen en verwijst hiervoor naar adviseurs.

Website

De Belastingdienst zegt ook de website te gaan verbeteren. Antwoorden zullen beter te vinden zijn en makkelijker te begrijpen. Dit betreft met name de gebieden ‘winst en risico’.

Geen recht aan ontlenen

Voor belastingplichtigen is van belang dat aan een antwoord van de belastingtelefoon in beginsel geen rechten ontleend kunnen worden.

Dit is echter anders als voor u niet direct duidelijk was dat het antwoord niet klopte én u door het foute antwoord schade heeft geleden.

Let op!
Dat u achteraf meer belasting moet betalen dan wanneer het gegeven antwoord wel juist zou zijn geweest, wordt daarbij niet als schade aangemerkt. Die belasting was u immers toch verschuldigd geweest.

Heeft u vragen over de belastingtelefoon, neem dan contact met ons op.