Fiscale wensen van het nieuwe kabinet

De onderhandelingen voor het nieuwe kabinet zijn nagenoeg afgerond. We hebben een overzicht gemaakt van enkele wensen die al op straat liggen. Het is uiteraard onder voorbehoud, gezien het regeerakkoord nog niet openbaar is.

Fiscale wensen van het nieuwe kabinet

Nog voor het einde van oktober wordt er waarschijnlijk een nieuwe kabinet aangesteld. De onderhandelingen tussen de beoogde regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zijn nagenoeg afgerond.

Enkele wensen van het nieuwe kabinet liggen al op straat. Daarom hebben we alvast een overzicht voor u gemaakt, uiteraard met een klein voorbehoud, aangezien het aankomend regeerakkoord nog niet openbaar is.

Vennootschapsbelasting omlaag

Het nieuwe kabinet wil de vennootschapsbelasting fors verlagen. Voor winsten tot € 250.000 gaat het vennootschapsbelastingtarief omlaag van 20% naar 16%. Het percentage van de tweede schijf (voor het meerdere boven de € 250.000) gaat van 25% naar 21%. Omdat deze verlaging de schatkist fors wat geld kost, zullen zeer waarschijnlijk enkele aftrekposten worden beperkt.

Minder lang loondoorbetaling bij ziekte

Voor kleine werkgevers is er een lastenverlichting in het verschiet. Zij hoeven straks het loon van een zieke werknemer niet meer twee jaar, maar één jaar door te betalen. Voor de loondoorbetalingsverplichting van het tweede jaar komt er een 'verzekeringspot', waar alle kleine werkgevers aan meebetalen.

Van vier naar twee belastingschijven

Het nieuwe kabinet wil het belastingstelsel flink vereenvoudigen. Twee van de vier belastingschijven gaan verdwijnen. Het tarief in de eerste schijf gaat naar 37%. Bij een inkomen uit werk en woning van meer dan €68.000, komt de tweede schijf in beeld met een belastingtarief van 49,5%. Het is de bedoeling dat dit nieuwe systeem per 2019 ingaat, mits de Belastingdienst dit aankan.

Btw-verhoging en energieheffing

Voor niets gaat de zon op. Om deze vereenvoudiging van het belastingstelsel te bekostigen, overweegt het nieuwe kabinet een btw-verhoging en een hogere heffing op energie.

Hypotheekrenteaftrek versneld beperken

Ook het versneld beperken van de hypotheekrenteaftrek ligt op tafel. Tot 2041 zakt deze jaarlijks met 0,5%-punt. In 2018 is de aftrek van de hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen woning in de vierde belastingschijf (52%) al beperkt tot 49,5% (2017: 50%). Het nieuwe kabinet wil de hypotheekrenteaftrek nog sneller beperken. Deze maatregel ligt politiek gevoelig. Maar nu de rente heel laag is, is dit voor de onderhandelende partijen een reële optie.

Kilometerheffing voor het vrachtverkeer

Voor het vrachtverkeer komt er een soort kilometerheffing. Vervuilende vrachtwagens betalen het meest en de heffing gaat ook gelden voor buitenlandse vrachtwagens.

Heffingsvrij vermogen omhoog

Tot slot ziet het ernaar uit dat het nieuwe kabinet het heffingsvrije vermogen van box 3 gaat verhogen van €25.000 naar €30.000 per persoon. Deze maatregel levert u, afhankelijk van de hoogte van uw vermogen, een belastingvoordeel op van €60,- per jaar.