Fiscale behandeling reiskosten medische sector

Reiskostenvergoeding en het vergoeden van parkeerkosten, tolgelden en veerkosten in de zorg: ook in de toekomst blijven lastige berekeningen noodzakelijk om tot een fiscaal zo gunstig mogelijke behandeling te komen.

Cao VVT

De laatste cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraam en Jeugdgezondheidszorg (hierna: cao VVT) ging uit van reiskostenvergoedingen voor bezoek aan cliënten van € 0,15 en € 0,27 netto per kilometer en het volledig vergoeden van parkeerkosten, tolgelden en veerkosten.

Hoewel deze cao inmiddels per 1 april 2016 is verlopen, moet u er rekening mee houden dat ook in de nieuwe cao dergelijke vergoedingen worden afgesproken. Dit betekent dat ook in de toekomst lastige berekeningen noodzakelijk blijven om tot een fiscaal zo gunstig mogelijke behandeling te komen.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Voor reizen met een eigen vervoermiddel kan fiscaal maximaal € 0,19 per kilometer vergoed worden. Dit bedrag betreft een vergoeding voor alle kosten van eigen vervoer. Dit betekent dat ook parkeerkosten, tolgelden en veerkosten in dit bedrag begrepen zijn.

Tip:
Gaat het om reizen met het openbaar vervoer dan gelden andere regels. In dat geval kunnen de openbaarvervoerskosten volledig vergoed worden. Het is dan wel noodzakelijk om de vervoersbewijzen te bewaren.

Belaste reiskostenvergoeding

Wordt meer vergoed dan € 0,19 per kilometer voor reizen met een eigen vervoermiddel dan is dit meerdere individueel belast bij de werknemers. Onder voorwaarden is het misschien mogelijk dit meerdere onbelast te vergoeden. Hiertoe moet het meerdere worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte.

Vrije ruimte

Het meerdere is dan onbelast als dit samen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet hoger is dan 1,2% van de totale fiscale loonsom. Blijft u niet binnen deze vrije ruimte van 1,2%, dan is de overschrijding van de vrije ruimte belast tegen 80% eindheffing.

Let op!
Om te kunnen vaststellen in hoeverre de € 0,19 per kilometer wordt overschreden, zal de werkgever voor iedere werknemer per betalingstijdvak het aantal kilometers moeten bijhouden. Vervolgens moet er een vergelijking plaatsvinden tussen de verstrekte vergoeding op basis van de cao en de fiscaal maximaal onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer.

Let op!
Welke variant in uw situatie de voorkeur verdient, hangt volledig af van de feiten en omstandigheden. Overleg daarom met uw adviseur wat uw voorkeur heeft: het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel of het individueel belasten. Maak hierin een bewuste keuze!