Financiële tegemoetkoming preventief testen

Tot eind mei 2021 is een financiële tegemoetkoming voor bedrijven mogelijk indien zij werknemers preventief willen laten testen. Lees meer...

Financiële tegemoetkoming preventief testen

Hoewel thuiswerken nog altijd de norm is, kan dit in bepaalde situaties moeilijk of onmogelijk zijn. Ook zijn er werksituaties waarin moeilijk een afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden. In deze gevallen wordt geadviseerd preventief op corona te testen. Om deze reden kunnen bedrijven tot eind mei 2021 in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. 

Let op! Mogelijk wordt de datum 31 mei 2021 met een maand verlengd. 

Om welke testen gaat het?

Werkgevers worden geadviseerd om hun werknemers twee keer per week te testen. De nieuwe regeling vergoedt alléén antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Tevens moeten deze worden uitgevoerd door arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen.

Als werkgever moet u de opdracht dus bij hen neerleggen. De arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen ontvangen dan een tegemoetkoming van € 20 (exclusief btw) per test.

Belastingvrij

Een test is aan te merken als arbovoorziening en is daarom gericht vrijgesteld als de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. De test moet wel samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Ook mag de werknemer er geen eigen bijdrage voor betalen.

Heeft u nog vragen over de financiële tegemoetkoming bij preventief testen? Neem gerust contact met ons op.