Fiets van de zaak: een interessant alternatief?

Nieuwe regeling fiets van de zaak | Hoe werkt de fiscale regeling en is dit voor u of uw werknemers interessant? Lees meer...

Fiets van de zaak: een interessant alternatief?

Sinds 2020 is er een regeling voor de ter beschikking gestelde fiets van de zaak. Hoe werkt de regeling en is de fiets van de zaak interessant voor u of uw werknemers?

De fietsregeling

Voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets geldt een vast bijtellingspercentage van 7% en is het bijhouden van een rittenregistratie niet meer nodig.

Bijtelling fiets voor werknemer 

Gaat het om een fiets voor een werknemer, dan geldt de bijtelling als de fiets door de werkgever ter beschikking is gesteld. Het maakt daarbij niet uit of u als werkgever de fiets hebt gekocht of geleast.

De bijtelling wordt bij werknemer tot het belaste loon gerekend. De werkgever draagt hierover loonbelasting en premies af. De bijtelling geldt niet als u als werkgever aan uw werknemer een fiets vergoed of verstrekt.

Bijtelling fiets voor ondernemer

Bent u ondernemer, dan krijgt u ook een bijtelling voor het privégebruik van de fiets als u de fiets tot het vermogen van uw onderneming rekent of als de fiets door uw onderneming wordt geleast. In principe komen dan alle kosten in aftrek op de winst.

Bijtelling bedraagt 7%

De bijtelling, ofwel onttrekking voor het privégebruik van de fiets van de zaak, bedraagt op jaarbasis 7% van de waarde van de fiets (inclusief btw).

Voorbeeld

Anne krijgt van haar werkgever een fiets ter beschikking met een consumentenadviesprijs van € 3.199 inclusief btw. Haar brutomaandloon bedraagt € 3.500. De bruto bijtelling voor de fiets is dan 7% van € 3.199, dus € 223,93 per jaar. Per maand is dat € 18,66. Daarover wordt bij haar loonheffing ingehouden.

Voor werknemers wordt het bijtellingsbedrag dus bij het loon geteld. Ondernemers hebben geen loon, maar betalen belasting over hun winst. De bijtelling van de fiets wordt dan bij die winst uit onderneming geteld.

Leuke bijkomstigheid voor ondernemers is dat u daardoor ook op de bijtelling de mkb-winstvrijstelling van 14% mag aftrekken. De inkomstenbelasting wordt in bovenstaand voorbeeld dan op jaarbasis berekend over (100% - 14%) x € 223,93.

Tip: Wij checken graag met u of een fiets van de zaak fiscaal wel de meest interessante optie is. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden om een fiets aan de werknemer te verstrekken/vergoeden.

Heeft u nog vragen over de fiets van de zaak? Neem gerust contact met ons op.