Regeling voor extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Gemeenten zijn inmiddels de tijdelijke voorziening voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen aan het formaliseren en inregelen. Bij diverse gemeenten kunnen zzp'ers al informatie vinden over hoe hun woongemeente de regeling voor extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers implementeert.

onze adviseurs
onze adviseurs

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal

Zzp'ers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voorwaarden

De gemeenten stellen uiteraard wel voorwaarden aan de regeling. Zo moet de zzp'er voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen dat diegene minimaal 1225 uur per jaar werkzaam is in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Ruimhartig opgezet

De regeling is ruimhartig opgezet, omdat:

  1. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) kent, niet wordt toegepast.
  2. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. Er hoeft later niet terugbetaald te worden.
  3. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. De gemeenten nemen in dit kader het moreel appel van het kabinet over om onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering tegen te gaan.

Bent u zzp'er? We adviseren u om op de website van uw woongemeente na te gaan of u al terecht kunt en onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor de regeling.

Meer informatie vindt u op de website van de VNG.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.