Tozo en TONK

In dit artikel worden alle actuele ontwikkelingen bijgehouden met betrekking tot de Tozo en TONK.

Tozo en TONK

Tozo

Mogelijk maakt u als ondernemer al gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.

De regeling is verlengd tot 1 oktober 2021. We zetten kort de belangrijkst kenmerken op een rij:

  • Tozo is een aanvulling op het inkomen voor ondernemers bij wie het huishoudinkomen onder het sociale minimum (bijstandsniveau) is gekomen door corona.

  • Er geldt een partnerinkomenstoets. Het inkomen van uw partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Komt het huishoudinkomen boven het sociaal minimum, dan heeft u geen aanspraak op Tozo.

  • Er geldt (vooralsnog) geen vermogenstoets.

Lening blijft mogelijk

Ook onder de verlengde Tozo blijft een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk. Het totale bedrag van de lening over de diverse Tozo-periodes samen niet meer bedragen dan € 10.157. Ondernemers die al een lening van deze omvang hebben gekregen, kunnen die dus niet nog een keer aanvragen. 

Zij komen mogelijk in aanmerking voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dat geldt ook wanneer de Tozo-regeling (definitief) is afgelopen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voor ondernemers waarvoor het huidige Tozo-pakket onvoldoende oplossing biedt, heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. Zowel:

  • werknemers die hun baan verliezen als;
  • zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun opdrachten verliezen

kunnen bij hun gemeente aankloppen voor de TONK. Deze regeling biedt hen extra hulp bij het betalen van onvermijdelijke en noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die zij, door een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen (vanwege corona), niet meer kunnen dragen. De nadruk ligt daarbij op de woonkosten.

De TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Voorwaarden

U komt voor de TONK in aanmerking als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis;
  • uw woonkosten niet meer uit uw inkomen of uw vermogen kunt betalen, en;
  • wanneer overige financiële tegemoetkomingen tekortschieten.

Daarnaast gelden nog andere voorwaarden die per gemeente kunnen verschillen.

TONK en TOZO aanvragen bij uw gemeente

TONK en TOZO vraagt u aan bij uw gemeente met uw DigiD. Het verschilt per gemeente wanneer de aanvraag mogelijk is. Ook wordt per gemeente bepaalt welke personen in aanmerking komen en wat de hoogte is van de tegemoetkoming. Het kabinet heeft gemeenten wel opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de tegemoetkoming. 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.