Regeling voor extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Geüpdatet op woensdag 3 juni

Mogelijk maakt u als ondernemer al gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling - Tozo 1 - geldt voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020.

Inmiddels is bekendgemaakt dat de regeling wordt verlengd tot eind september. Wel worden de voorwaarden aangescherpt.

Voor de nieuwe regeling - Tozo 2 - komen zowel ondernemers die al gebruikmaken van de regeling Tozo 1 in aanmerking, als ondernemers die er nog geen gebruik van hebben gemaakt. Voor beide groepen gelden dezelfde voorwaarden.

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal

Ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.

Verdient u meer dan de bijstandsnorm, of ontvangt u naast uw onderneming meer loon uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, dan heeft u geen recht op aanvulling. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor zover u onder Tozo 1 de leningsmogelijkheid van maximaal € 10.157 nog niet volledig heeft benut, kunt u onder voorwaarden onder Tozo 2 de nog niet benutte ruimte met een tweede lening bijlenen. De leningscapaciteit van Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk is (en blijft) dus € 10.157.

Voorwaarden

De regeling is ruimhartig opgezet en kent wel voorwaarden. Zo moet de zelfstandige ondernemer:

  • voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen dat diegene minimaal 1225 uur per jaar werkzaam is in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Vanaf 1 juni 2020 geldt een toets op het inkomen van de partner. Bij de aanvraag van Tozo 2 moeten de ondernemer en diens partner verklaren dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen door de coronacrisis.

Ruimhartig opgezet

De regeling is ruimhartig opgezet, omdat:

  1. De toets op levensvatbaarheid van de onderneming die het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) kent, niet wordt toegepast.
  2. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud 'om niet' wordt verstrekt. Het is een gift en hoeft later niet terugbetaald te worden.
  3. Voor Tozo 1 geldt geen vermogens- of partnertoets.Tozo 2 kent wel een partnertoets en geen vermogenstoets.

De gemeenten nemen in dit kader het moreel appel van het kabinet over om onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering tegen te gaan.

Bent u zelfstandig ondernemer? Op de website van de woongemeente vindt u alle informatie over voorwaarden en aanvragen. U kunt ook online checken of u in aanmerking komt.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.