Laatste kans: extra belastingvrij schenken in 2021

In 2021 is de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege de coronacrisis. U kunt tot en met 31 december gebruikmaken van deze extra hoge schenkvrijstelling. 

Schenking aan kinderen

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling bedroeg voor het jaar 2020 € 5.515. De belastingvrije schenking voor kinderen komt, door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021, uit op € 6.604.

Schenking aan derden

Voor andere personen dan kinderen (derden) bestaat geen specifieke jaarlijkse schenkvrijstelling. Wel is er een generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij een schenking aan neven of nichten of een schenking aan kleinkinderen.

De generieke vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244.

Waarom extra belastingvrij schenken?

Het initiatief tot verhoging van de vrijstellingen heeft te maken met de wens om ondernemers, die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen. Particuliere geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier een extra bedrag belastingvrij schenken.

Extra voordeel in box 3

Behalve dat u met de vrijstelling uw kinderen en overige derden wat plezieriger feestdagen kunt bezorgen, levert het uzelf een extra voordeel op in box 3. Schenkt u namelijk vóór 1 januari, dan tellen de geschonken bedragen niet mee voor de bepaling van de hoogte van uw vermogen in 2022. Dit scheelt u maximaal 1,71% belasting over de geschonken bedragen.

Voorbeeld: u heeft vijf kinderen die u ieder het maximum van de vrijstelling schenkt van € 6.604. U heeft ook tien kleinkinderen die u het maximum van € 3.244 schenkt. Per saldo schenkt u dus € 65.460. Bezit u een vermogen van meer dan € 1.000.000, dan scheelt dit u in 2022 € 65.460 x 1,71% = € 1.119 aan te betalen belasting in box 3.

Let op! De verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd.

Heeft u nog vragen over belastingvrij schenken in 2021? Neem gerust contact met ons op. 

Dit artikel betrof een Eindejaarstip. Wilt u een overzicht van de top 10 Eindejaarstips? Lees dan onderstaand overzichtsartikel: