Extra belastingvrij schenken in 2021

In 2021 is de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege de coronacrisis.

Schenking aan kinderen

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling bedroeg voor het jaar 2020 € 5.515. De belastingvrije schenking voor kinderen komt, door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021, uit op € 6.604.

Schenking aan derden

Voor andere personen dan kinderen (derden) bestaat geen specifieke jaarlijkse schenkvrijstelling. Wel is er een generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij een schenking aan neven of nichten of een schenking aan kleinkinderen.

De generieke vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244.

Waarom extra belastingvrij schenken?

Het initiatief tot verhoging van de vrijstellingen heeft te maken met de wens om ondernemers, die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen. Particuliere geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier een extra bedrag belastingvrij schenken.

Let op! De verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd.

Heeft u nog vragen over belastingvrij schenken in 2021? Neem gerust contact met ons op. 

Meer over belastingvrij schenken in 2021? Download gratis de whitepaper:

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!

In 2021 wordt de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen.