Extern salderen en verleasen mogelijk in enkele provincies

In enkele provincies is extern salderen en/of verleasen van stikstofruimte toegestaan. U kunt u hier mogelijk gebruik van maken. Lees meer...

Extern salderen en verleasen mogelijk in enkele provincies

In enkele provincies is extern salderen en/of verleasen van stikstofruimte toegestaan. Heeft u stikstofruimte nodig of juist over? Dan kunt u hier mogelijk gebruik van maken. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mag echter niet toenemen.

Schakel een specialist in om deze complexe materie met u door te nemen. Het is namelijk erg ingewikkeld en de (on)mogelijkheden en risico’s zijn afhankelijk van uw specifieke situatie.

Extern salderen

In de provincies Flevoland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland is extern salderen nu of zeer binnenkort mogelijk. De overige provincies volgen wellicht op een later moment. De stikstofruimte (stikstofdepositie) die wordt overgedragen, wordt met 30% gekort.

Stikstofruimte overnemen

Wilt u uw bedrijf uitbreiden of moet u uw huidige situatie nog vergund krijgen? Dan kunt u, onder voorwaarden, stikstofruimte van een ander bedrijf overnemen.

Stikstofruimte overdragen

Heeft u stikstofruimte over, omdat u (deels) stopt of gestopt bent met uw bedrijf? Dan mag u uw stikstofruimte overdragen naar anderen. U moet, als overdrager, wel een natuurvergunning hebben of de juiste toestemming om de dieren te houden.

Verleasen

Naast de pronvincies Flevoland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland is verleasen ook mogelijk in de provincie Gelderland.

Tijdelijk overdragen

Heeft u (tijdelijk) minder dieren? Dan kunt u de stikstofruimte die u over heeft tijdelijk overdragen (verleasen). Het bedrijf dat de ruimte overneemt moet dit gebruiken voor tijdelijke activiteiten (maximaal twee jaar). Hierbij kunt u denken aan aanleg- en bouwwerkzaamheden. Dit geldt vooral voor bedrijven buiten de landbouw.

Tijdelijke korting

Net als bij extern salderen wordt bij de tijdelijke overdracht de stikstofdepositie met 30% gekort. Na de verleaseperiode mag u zelf echter weer 100% van de stikstofruimte benutten.

Per Natura 2000-gebied 

Zowel het extern salderen en verleasen wordt bekeken per Natura 2000-gebied. Per gebied moet een berekening gemaakt worden van de mogelijkheden. U draagt namelijk geen stikstofuitstoot over, maar stikstofdepositie (neerslag op een gebied). De afstand tot een natuurgebied van alle betrokken bedrijven is daarom van belang in alle berekeningen.

Heeft u nog vragen over het extern salderen en verleasen van stikstofruimte? Neem gerust contact met ons op.