Excedentregeling pensioenfonds Metaal & Techniek

Werknemers met een salaris tussen € 70.000 en € 100.000 bouwen bij PMT pensioen op met de excedentregeling. Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling veranderd.

Ron Mulder
Ron Mulder

Eerder al berichtten wij over de wijzigingen in de pensioenregeling Metaal & Techniek. Hieronder vindt u een overzicht van de aandachtspunten met betrekking tot de excedentregeling.  

In 2015

  • Werknemers met een salaris boven € 70.000 bouwen standaard 1,55% pensioen op over hun salaris tussen € 70.000 en € 100.000.
  • Een werkgever kan, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, kiezen voor een hogere opbouw van 1,875%.
  • De werkgever geeft deze keuze voor 1 juli 2015 aan PMT door en geldt voor alle werknemers.

In 2016

  • Geen automatische opbouw van pensioen over het salaris  tussen € 70.000 en € 100.000.
  • Een werkgever geeft voor 1 oktober 2015 door of hij de pensioenopbouw over het salaris  tussen € 70.000 en € 100.000 voort wilt zetten.
  • Daarbij kiest de werkgever voor een hoog of laag opbouwpercentage.
  • Werknemers kunnen individueel opzeggen.

Wat is de premie? Wat moeten werkgever en werknemer doen? En wat gebeurt er met het partnerpensioen vanaf 2016? Antwoorden op deze en andere vragen vindt u hier.

bron: bpmt