Einde belastingparadijs Duitsland voor Nederlandse pensioengenieters

Op 1 januari 2016 treedt naar verwachting een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking. Ook wijzigt de belastingheffing over pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen (o.a. AOW) wat grote gevolgen kan hebben.

Daniël Mol
Daniël Mol

Huidige situatie

Op basis van het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is de belastingheffing over pensioen- en lijfrente-uitkeringen die een inwoner van Duitsland ontvangt, toegewezen aan het woonland Duitsland en de belastingheffing over AOW-uitkeringen toegewezen aan Nederland.

Duitsland mag dus belasting heffen over het pensioen dat een inwoner van Duitsland ontvangt uit Nederland. En dat is in het algemeen zeer gunstig, omdat pensioen in Duitsland erg laag belast wordt.

Verschil Nederland en Duitsland

Zo is er nagenoeg geen Duitse belasting verschuldigd bij een pensioen ter hoogte van € 40.000 per jaar. Als hetzelfde pensioen in Nederland belast zou zijn, zou de Nederlandse belasting- en premieheffing ruim € 15.000 bedragen. Een aanzienlijk verschil voor de ruim 45.000 Nederlandse pensionado's, die in het "belastingparadijs" Duitsland wonen.

Situatie vanaf 2016

In het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland komt het heffingsrecht over het genoemde pensioen (mede) aan Nederland toe als het totaal van de uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW en sociale zekerheidsuitkeringen) meer bedraagt dan € 15.000 per jaar.

Let op!
Op basis van het nieuwe belastingverdrag, is het nog mogelijk om voor uitsluitend 2016 te kiezen voor toepassing van het huidige belastingverdrag.

Brieven

Op dit moment stuurt de Belastingdienst verschillende brieven rond naar de in Duitsland woonachtige pensioengenieters. In deze brief staat de vraag of zij voor 2016 gebruik wensen te maken van deze overgangsregeling. In ruim 90% van de gevallen kan gesteld worden dat dit inderdaad gunstig is.

Ook worden er brieven gestuurd waarin staat aangegeven dat de verdragsverklaring die geldig is tot en met 31 december 2015, automatisch wordt verlengd tot en met 31 december 2016 of dat een nieuwe verklaring aangevraagd dient te worden. 

Aanvullende overgangsregeling

Vanaf 2016 komt er een aanvullende overgangsregeling voor de in Duitsland wonende pensioengenieter, die op grond van het nieuwe Belastingverdrag in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd is.

Onder voorwaarden geldt dat hij in Nederland voor een periode van maximaal 6 jaar, minder belasting betaalt over het pensioen of de lijfrente uit Nederland.

Daniël MolDoor Daniël Mol
werknemers duitsland arbeitnehmer

Werknemers in Duitsland? Werkgevers opgelet!

Een Nederlandse bouwondernemer bereidde zich goed voor om in Duitsland aan de slag te gaan. Maar, handelde hij nu in strijd met de Arbeitnehmer entsendegesetz?

Lees blog