Einde aan conserverende aanslag bij emigratie

De emigrerende aanmerkelijkbelanghouder krijgt het zwaarder. In verband met claimbehoud worden de voorwaarden van de conserverende aanslag aangescherpt.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Terugwerkende kracht

Zo zullen per 1 januari 2016 winstuitdelingen na emigratie in alle gevallen leiden tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel. Ook zal de conserverende belastingaanslag niet meer na tien jaar worden kwijtgescholden. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de conserverende belastingaanslag ook bij een winstuitdeling van minder dan 90% kan worden geïnd. Er zal dan ook geen verschil meer zijn in de afrekening van buitenlandsituaties en binnenlandsituaties.

Let op!
Bovengenoemde maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden per 15 september 2015.

Tip
Indien de aanmerkelijkbelanghouder reeds in het buitenland woont, kan deze de oude regeling blijven toepassen.