Eindafrekening NOW 1.0: wat heeft u nodig?

Aan welke eisen moet u voldoen als u de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Heeft u wel of niet een verklaring van een accountant nodig? In het verleden was hier onduidelijkheid over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 7 oktober de eindafrekening kunnen aanvragen. 

Verklaring van accountant

De minister heeft bekendgemaakt of een onderneming, die de tegemoetkoming NOW 1.0 heeft aangevraagd, een verklaring van een accountant nodig heeft. Ook is duidelijk aan welke eisen die accountantsverklaring dan moet voldoen. De eisen zijn in samenwerking met de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, opgesteld.

Niet voor iedere onderneming

De eisen zijn niet voor iedere onderneming hetzelfde. Er wordt een onderscheid gemaakt in bedrijven die een verplichte accountantscontrole voor de jaarrekening nodig hebben en bedrijven die dat niet nodig hebben. Ook wordt gekeken naar de grootte van de aangevraagde NOW 1.0.

Geen (accountants)verklaring

Heeft u minder dan €20.000 aan voorschot ontvangen en/of minder dan €25.000 aan subsidie? Dan heeft u geen verklaring nodig. Controle bij deze bedrijven geschiedt op basis van steekproeven.

Derdenverklaring of accountantsverklaring

Heeft u een subsidiebedrag ontvangen tussen de €25.000 en €125.000? Dan volstaat een derdenverklaring. Dit kan een verklaring van een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook van een belastingconsulent of boekhouder. Vanaf €125.000 subsidie heeft een ondernemer een accountantsverklaring nodig.

Wél een accountantsverklaring 

De strengste eisen inzake de accountantsverklaring worden gesteld aan de grotere subsidieontvangers. Dit is logisch, aangezien 10% van de bedrijven verantwoordelijk is voor 70% van de toegekende subsidies.

Bent u als bedrijf al controleplichtig voor de jaarrekening? Of heeft u een subsidiebedrag van meer dan € 375.000 ontvangen? Dan gelden de zwaarste eisen voor de accountantsverklaring.

Verklaring voor werkmaatschappijen

Werkmaatschappijen kunnen, onder voorwaarden, de NOW-subsidie krijgen. Hierbij wordt niet gekeken naar de omzetdaling op concernniveau. Vanwege de gecompliceerdheid van deze regeling gelden ook hier de zwaarste eisen voor de accountantsverklaring.

Niet-goedgekeurde accountantsverklaringen

Het kan voorkomen dat een accountant een verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring aflegt. 

Verklaring met beperking

Bij een verklaring met beperking zal het UVW de aanvraag op basis van de geconstateerde fouten en onzekerheden corrigeren.

Verklaring van oordeelonthouding

Een verklaring van oordeelonthouding leidt ertoe dat de subsidie wordt teruggevorderd.

Afkeurende verklaring

Bij een afkeurende verklaring wordt de subsidie eveneens teruggevorderd. Daarnaast kan - onder voorwaarden en bij verzachtende omstandigheden- als sanctie een korting van 10% op de subsidie worden toegepast.

Heeft u nog vragen over de eindafrekening van NOW 1.0? Of heeft u hulp nodig van een accountant of subsidieadviseur? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.