Eigenrisicodrager worden of opzeggen? Let dan hierop!

Wilt u per 1 januari 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 1 oktober doorgeven bij de Belastingdienst.

Wat is eigenrisicodragerschap?

Voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers vallen werkgevers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Het gaat hier om regelingen voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draagt u daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor één van deze regelingen, betaalt u de gedifferentieerde premies werknemersverzekeringen (of een deel ervan) voor de betreffende regeling niet. U betaalt dan alleen de basispremie.

Verstandig om eigenrisicodrager te worden?

Is het risico dat uw (ex-)werknemer een beroep moet doen op een WGA- of ZW-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. Wordt uw (ex-)werknemer echter ziek, dan:

  • moet u de uitkering en (re-integratie)kosten zelf betalen, en;
  • bent u verantwoordelijk voor de begeleiding bij re-integratie (bij eigenrisicodragerschap voor de WGA).

Na 10 jaar neemt het UWV bij eigenrisicodragerschap WGA de betaling van de uitkering over. Ook wordt het UWV vanaf dat moment verantwoordelijk voor de re-integratie.

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u maximaal twee jaar verantwoordelijk voor betaling van de Ziektewetuitkering, de verzuimregistratie en -begeleiding. U kunt zich voor deze risico’s verzekeren bij verschillende verzekeraars.

Twee keer per jaar wijzigingen doorgeven

U kunt twee keer per jaar ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan op 1 januari en op 1 juli. Het eigenrisicodragerschap opzeggen kan dan ook. De aanvraag moet 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst ingediend worden. Wilt u per 1 januari 2022 de wijziging in laten gaan, dan moet u dat dus vóór 2 oktober doorgeven. 

Let op! Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA moet een garantieverklaring meegestuurd worden van uw bank of verzekeraar. Hiervoor is een modelgarantieverklaring beschikbaar op de site van de Belastingdienst en op de site van het UWV. Kiest u ervoor eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, dan heeft u een artsenverklaring nodig.

Hogere terugkeerpremie?

Er zijn op dit moment plannen om werkgevers, die eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn en die op of na 1 januari 2022 terug willen keren naar de publieke Ziektewetverzekering, een hogere terugkeerpremie te laten betalen. De hogere premie zou dan met ingang van 1 januari 2023 moeten gaan gelden. Een conceptbesluit hiervoor ligt ter advisering bij de Raad van State.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.