Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of opzeggen!

Wilt u per 1 juli 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen.

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of opzeggen!

Wilt u per 1 juli 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

Wat is eigenrisicodragerschap?

Werkgevers vallen voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Hier gaat het om de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draagt u daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

U betaalt deze premies werknemersverzekeringen echter niet als u eigenrisicodrager bent. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. 

Risico WGA of ZW?

Is het risico dat uw (ex-)werknemer een beroep moet doen op een WGA- of ZW-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. Wordt uw (ex-)werknemer echter ziek, dan moet u de uitkering en (re-integratie)kosten zelf betalen. Ook blijft u verantwoordelijk voor de begeleiding bij re-integratie.

Bij eigenrisicodragerschap voor de WGA neemt het UWV na tien jaar de betaling van de uitkering over. Ook wordt het UWV vanaf dat moment verantwoordelijk voor de re-integratie. Als eigenrisicodrager voor de ZW bent u maximaal twee jaar verantwoordelijk voor betaling van de Ziektewetuitkering, de verzuimregistratie en -begeleiding. U kunt zich voor deze risico’s verzekeren bij verschillende verzekeraars.

Let op!

Eigenrisicodragerschap voor de WW is verplicht voor werkgevers in de sectoren Overheid en Onderwijs. Voor werkgevers in andere sectoren is dat niet mogelijk.

Wanneer wijziging doorgeven?

Twee keer per jaar kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan op 1 januari en op 1 juli. Het eigenrisicodragerschap opzeggen kan dan ook. De aanvraag moet 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst ingediend worden. Wilt u per 1 juli 2022 de wijziging in laten gaan, dan moet u dat dus vóór 1 april doorgeven. 

Let op bij aanvraag WGA!

Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA moet een garantieverklaring meegestuurd worden van uw bank of verzekeraar. Hiervoor stelt de belastingdienst een modelgarantieverklaring beschikbaar.

Let op bij aanvraag ZW!

Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW moet u de schriftelijke afspraken over verzuimbegeleiding meesturen. In plaats daarvan kunt u ook een model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW) gebruiken. U neemt de tekst van het model over en vult de verklaring samen in met de arbodienst of de bedrijfsarts. De ondertekende verklaring stuurt u mee met uw aanvraag van het eigenrisicodragerschap voor de ZW.

Let op bij beëindiging ZW!

Wanneer u uw eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigt en terugkeert naar de publieke verzekering bij UWV, moet u voor de ZW de zogenoemde terugkeerpremie betalen. Nu is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de premiecomponent ZW die geldt voor uw sector. Vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige premiecomponent ZW die geldt voor uw sector.

Wilt u terugkeren naar de publieke verzekering bij UWV en niet de hogere terugkeerpremie betalen? Dan moet u het eigenrisicodragerschap uiterlijk 1 juli 2022 beëindigen. Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de belastingdienst binnen zijn. Zorg dus dat uw aanvraag vóór 1 april 2022 bij de belastingdienst binnen is.

Beëindigt u uw eigenrisicodragerschap met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023? Dan betaalt u in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie, en in 2024 de hogere.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over het eigenrisicodrager WGA of ZW? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.