Aan­vraag of be­ëin­di­ging ei­gen­ri­si­co­dra­ger­schap voor 1 oktober 2022

Wil je het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) stopzetten of juist laten starten per 1 januari 2023? Onderneem dan voor 1 oktober 2022 actie!

Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober

Wil je per 1 januari 2023 eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)? Of ben je eigenrisicodrager en wil je opzeggen? Onderneem dan voor 1 oktober actie! 

Minstens 13 weken vooraf

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling WGA kan ingaan per 1 januari of per 1 juli van enig jaar. Dit geldt ook voor het stopzetten hiervan. De aanvraag voor beiden moet ten minste 13 weken voor de beoogde ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn, dus vóór 1 oktober of vóór 1 april. Een eigenrisicodrager is niet alleen verantwoordelijk voor de betaling van de uitkeringen, maar is ook verantwoordelijk voor de re-integratie.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Voor de eigenrisicodrager voor de Ziektewet geldt dat deze zich bij de verzuimbegeleiding van de zieke (ex-)werknemers die onder het eigen risico vallen, moet laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of een BIG geregistreerde bedrijfsarts. De afspraken rondom de verzuimbegeleiding dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. Hij moet derhalve een verklaring arbodienstverlening bij zijn aanvraag voegen.

Eigenrisicodrager WGA

Voor de eigenrisicodrager voor de WGA geldt dat deze aan de Belastingdienst een schriftelijke garantie van een kredietinstelling of een verzekeraar moet overleggen. In deze schriftelijke garantie staat dat ze bereid en in staat zijn de financiële verplichtingen van de werkgever over te nemen wanneer de werkgever hiertoe zelf niet meer in staat is. Het gaat hier dus om een garantieverklaring die het faillissementsrisico of het risico van wanbetaling afdekt.

De te gebruiken formulieren kun je  vinden op de website van de Belastingdienst:

Vragen?

Heb je nog vragen over het eigenrisicodrager WGA of ZW? Neem gerust contact met ons op. Samen kijken we naar jouw situatie.

Controleer de WHK-beschikking en bespaar mogelijk duizenden euro's.

Als werkgever betaal je premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Controleer deze beschikking goed. Dit heeft meerdere ondernemers tussen de € 20.000 en € 50.000 bespaard! Lees in deze blog waar je op moet letten.

Lees meer